Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Lulju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Lulju 2018

Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Lulju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Lulju 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

July 13, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Lulju 2018

Ikla: Se ssir ikla fuq il-bejt tal-lukanda Alexandra nhar il-Ħamis 26 ta’ Lulju fit-8.00pm. Għal iktar informazzjoni u bookings, irrokorru l-Ufficcju Parrokkjali jew il-Bookshop.   Meal: St Julian’s Parish is organising a buffet dinner on the rooftop of the Alexandra Hotel on Thursday 26th July at 8pm.  For further information and booking, please contact the Parish Office or the...

July 8, 2018 |

Jiena parti minn dan ix-xogħol !

Kif tafu bħalissa għaddej ħafna u ħafna xogħol marbut mal-parroċċa ta’ San Ġiljan.  L-akbar biċċa xogħol minn wara l-bini tal-knisja parrokkjali ħamsin sen’ilu !  Inti wkoll tista tkun parti minn dan ix-xogħol….inti tista’ tagħti sehemek….jaddi iż-żmien u inti tgħid jiena kelli parti minnu ! Jekk tħossok parti mill-komunita’ Ġiljaniża, issa huwa ċ-ċans li inti wkoll tagħti sehmek lill-parroċċa.  Issa għandna bżonn ukoll l-għajnuna finanzjarja tiegħek.  Tista’ tgħin permezz ta’ donazzjoni, hi kemm hi. Il-ftit mill-ħafna tagħmel differenza. Agħti d-donazzjoni tiegħek f’dan il-kont: Isem tal-Kont: Uffiċċju Parrokkjali tal-Amministrazzjoni Bank: HSBC Numru tal-Kont: MTHBMT002036127001 IBAN: MT51MMEB44026000000002036127001 Nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-ġenerożita’ tagħkom.     This slideshow requires...

July 8, 2018 |

Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

Il-Ħajja tad-Dixxiplu Fl-aħħar parti tad-diskors missjunarju tal-Imgħallem tagħna li jinsab f’kapitlu 10 tal-Evanġelju ta’ San Mattew (cfr 10, 37-42), insibu lil Ġesù jgħallem lid-dixxipli tiegħu, fil-mument li fih għall-ewwel darba jibgħathom f’missjoni fil-villaġġi tal-Gallileja u tal-Ġudeja.  F’din l-aħħar parti Ġesù jisħaq dwar żewġ aspetti essenzjali għall-ħajja tad-dixxiplu missjunajru: l-ewwel, li l-għaqda tiegħu ma’ Ġesù hija aktar sfieqa minn kull irbit ieħor; it-tieni, li l-missjunarju ma jirrappreżentax lilu nnifsu imma lil Ġesù, u biH, l-imħabba tal-Missier Etern. Dawn iż-żewġ aspetti huma marbutin katina għax Ġesù jkun iċ-ċentru tal-qalb u tal-ħajja tad-dixxiplu, aktar ma’ dan id-dixxiplu hu “trasprenti” fil-preżenza tiegħu.  It-tnejn imorru flimkien id f’id. «Min iħobb lil missieru u lil ommu aktar minni ma jistħoqqlux...

Aqra aktar