Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th August 2019

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th August 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Awwissu 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Awwissu 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES

AVVIŻI – PARISH NOTICES

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

August 17, 2019 |

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ San Ġiljan Ospitalier

Is-Sibt, 17 t’Awwissu Jum it-Tħabbira tal-Festa 7.45PM Quddiesa f’Xatt is-Sajjieda, Bajja Spinola mill-W.R. Kappillan Dun Claude Portelli. Wara l-quddiesa jkun hemm Lejla Maltija fl-istess post bis-sehem tal-Banda San Ġiljan. Ma ssirx il-quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.   Il-Ħadd, 18 t’Awwissu Jum il-Familja 7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali, quddiesa għall-familji kollha tal-parroċċa mir-Rev.du Dun Marco Portelli, saċerdot mill-parroċċa u direttur spiritwali tal-GianFranġisk Abela Junior College tal-Università ta’ Malta. Mistiedna jattendu koppji li ngħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ mill-festa tas-sena l-oħra sal-lum u koppji li għalqu xi anniversarju taż-żwieġ.   It-Tnejn, 19 t’Awwissu Jum id-Dilettanti tal-Festa Ħruġ tal-Vara min-Niċċa   7.00PM Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali mill-W.R. Kappillan Dun Claude Portelli, u animata mis-St. Julian’s Choral Group, immexxi mis-Sur Pio Dalli. Mistiedna speċjali...

August 17, 2019 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th August 2019

Feast of St Julian:   Feast programme: The detailed programme of activities for the week of the Feast can be found in the Festa Booklet which has just been issued and is available from the Book Centre. As from Monday we are going to have new posters of the restored St Julian statue for sale. Beginning of the festivities: On Monday, the 7.00pm Mass is going to be held at the Parish Church and animated by St Julian’s Choral Group. The statue of St Julian will be taken out of its niche and on to the parvis of the Parish accompanied by the St Julians Band. Mass for the Elderly: A mass for the...

August 17, 2019 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Awwissu 2019

Festa ta’ San Ġiljan Programm tal-Festa: Il-Programm kollu tal-Festa jinsab fil-Ktieb tal-Festa li għadu kemm ħareġ u li tistgħu tiksbu kopja tiegħu mill-Book Centre.   Ħrug tal-Vara: It-Tnejn, fis-7.00pm se jkun hawn quddiesa fil-Knisja animat mis-St Julian’s Choral Group.  Wara l-quddiesa l-vara titulari ta’ San Giljan tinħareġ min-niċċa u titwassal fuq iz-zuntier fejn tiġi milqugħa mill-Banda San Ġiljan.   Jum l-Anzjani – quddiesa fil-ġimgħa tal-Festa: Fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi, tiġi ċċelebrata quddiesa għall-anzjani u l-morda, organizzata mill-Kummissjoni Djakonija, li fiha jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda.   L-Ewwel Jum tat-Tridu, Jum it-Tfal u l-Addoloxxenti Nhar l-Erbgħa fil-Knisja Parrokkjali ser tiġi ċċelebrata quddiesa għat-tfal u l-addoloxxenti fis-7.00pm u wara ssir manifestazzjoni għalihom bl-istatwa ta’ San Ġiljan...

Aqra aktar