Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 26th to 27th May 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 26th to 27th May 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 19th to 20th May 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 19th to 20th May 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Mejju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Mejju 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

May 26, 2018 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 26th to 27th May 2018

Celebration of the First Holy Communion: On Tuesday at 5.15pm there will be the second preparatory meeting on in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion. On Thursday between 5.30pm and 7.30pm, there will be confession available for the parents and children doing their First Holy Communion.  Confession is however open to all and it would be nice that we go to confession before the feast of Corpus Christi. On Saturday there will be 36 children doing their First Holy Communion in our Parish.  Celebrations start at 5.30pm in the Parish Church. On Saturday there no evening masses will be held at the Parish Church, but instead there will be...

May 26, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 26 – 27 ta’ Mejju 2018

 1.  Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina: Nhar it-Tlieta fil-5.15pm se jsir it-Tieni Rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Nhar il-Ħamis mill-5.30pm sas-7.30pm ikun hawn is-servizz tal-Qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Il-Qrar huwa miftuħ għal kulħadd u tkun okkażjoni sabiħa nqerru qabel il-Festa ta’ Corpus. Nhar is-Sibt, 36 tifel u tifla se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna. Iċ-Ċelebrazzjoni tibda fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Dakinhar ma jkunx hawn quddies filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali, imma se jsiru żewġ quddisiet oħra: fil-5.30pm fil-Kappella tal-Kunċizzjoni fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi. Festa ta’ Corpus Christi: Nhar il-Ħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-7.00pm, se jsir talb bir-Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija...

May 20, 2018 |

Għaddej ix-Xogħol fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali

Ikompli għaddej ix-xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan.  Fl-aħħar ġranet kompla jasal u twaħħlet parti oħra mill-poġġaman tad-dawra.  B’hekk issa jista’ jitkompla x-xogħol tal-madum kif jidher fir-ritratti hawn taħt. Iz-zuntier issa kiber biċċa sew meta tqabblu ma’ kif kien qabel.  Zuntier aktar spazjuz, arjuż u komdu speċjalment fi żmien il-festa ta’ San Ġiljan. Kif ġie z-zuntier issa huwa ideali wkoll biex isiru xi attivitajiet biswit il-knisja parrokkjali. Iz-zuntier ser jagħti wkoll nifs ġdid lir-reffiegħa tal-vari peress li issa mhux bil-fors iridu jinżlu u jitilgħu it-taraġ tal-pont għal kull purċissjoni. Insomma zuntier akbar li jġib miegħu għad ta’ sfidi u anke joffri ideat ġodda għal kull min irid jagħmel użu minnu.    ...

Aqra aktar