Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Novembru 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Novembru 2017

NOTICES St. JULIAN’S PARISH  18 – 19 ta’ November 2017

NOTICES St. JULIAN’S PARISH 18 – 19 ta’ November 2017

Parish Notices ST JULIANS PARISH 11th to 12th November 2017

Parish Notices ST JULIANS PARISH 11th to 12th November 2017

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

November 18, 2017 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Novembru 2017

  Kunċert fuq l-Orgni: Nhar il-Ħamis fis-7.15pm fil-Knisja Parrokjali sa jsir kuncert fuq l-Orgni mil-organista Olandiz Erwin Wiereinga. Dan qed isir fuq inizjativa ta’ The Malta International Organ Festival. Dħul b’xejn.   L-Assemblea Djoċesana. Nhar il-Ġimgħa filgħaxija u s-Sibt filgħodu se tiltaqa’ l-Assemblea Djoċesana bit-tema “L-Evanġelizzazzjoni u d-Djakonija. Lejn Pjan Pastorali ghall-Arċidjoċesi”. Nitolbu biex l-Assemblea Djoċesana tħalli l-frott fil-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta.  Din tibda b’quddiesa mmexxija mil-Arċisqof fl-okażżjoni tal-ħames anniversarju mil-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fis-630pm. Kullħadd hu mħeġġeġ biex jattendi.   Festa Kristu Re: Fl-okkazjoni tal-festa liturgika ta’ Kristu Sultan li se tigi ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej, Mons. Arcisqof Charles J Scicluna se jmexxi ċelebrazzjoni tal-Għasar fil-5.00pm fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa...

November 18, 2017 |

NOTICES St. JULIAN’S PARISH 18 – 19 ta’ November 2017

  Organ Concert: An organ concert by organist Erwin Wiereinga from Holland will be held at the parish church on Thursday at 7.15pm. This is being organised on the initiative of The Malta International Organ Festival. Entrance is free.   The Diocesan Assembly. The Diocesan Assembly is being held next Friday evening and Saturday morning. The theme will be “Evangelisation and Diaconia. Towards a Pastoral Plan for the Archdiocese”. Let us pray so that the Diocesan Assembly will bear fruit in the Maltese Church’s pastoral work.The Assembly will commence with a Mass led by the Archbishop on the occassion of his fifth anniversary of his Episcopal Ordination at the Mosta Parish Church at 630pm....

November 11, 2017 |

Parish Notices ST JULIANS PARISH 11th to 12th November 2017

  Għaqda Nisa Ġiljaniżi – Coffee Morning: Għaqda Nisa Ġiljaniżi is organising a Coffee Morning next Thursday at the Plaza Hotel, Sliema in aid of the Parish. More information and tickets from the committee members.   Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 11.00am in the Parish Church.   Grupp Ħbiberija: The Diocesan Commission notifies that a lunch is going to be held on Friday 17th November at Soreda Hotel, Qawra. Departure from Spinola Square at 10.00am. One may call the Parish Office for booking until Tuesday...

Aqra aktar