Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

Il-Kelma tal-Kappillan

Il-Kelma tal-Kappillan

AVVIŻI – NOTICES -PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 t’Awwissu 2018

AVVIŻI – NOTICES -PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 t’Awwissu 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

August 12, 2018 |

Inawgurazzjoni tal-Vara Titulari ta’ San Giljan: Nhar it-Tnejn/għada se ssir l-Inawgurazzjoni tal-Vara ta’ San Ġiljan fil-Knisja ta’ Lapsi. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tas-7pm se ssir Lapsi u tkun animata mis-St Julian’s Choral Group.  Wara l-quddiesa jkun hemm diskorsi dwar ir-restawr, preżentazzjoni u inawgurazzjoni tal-Vara. Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali filgħaxija. Inauguration of the Titular Statue of St Julian: The Inauguration will be held at Lapsi Church on Monday/tomorrow.  Animated mass will be said at 7.00pm at Lapsi Church and followed by speeches regarding its restoration, a presentation and inauguration of the Statue.  No evening mass will be held at the Parish Church on the day. Festa ta’ Santa Marija: Nhar L-Erbgħa niċċelebraw is-Solennita’...

August 4, 2018 |

Il-Kelma tal-Kappillan

Mulej joffrilna messaġġ ta’ tama F’Kapitlu 17 tal-Evanġelju skont San Mark insibu s-silta tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej, naqraw li Ġesù ħadhom miegħu «ħadhom waħedhom fuq muntajna għolja» (Mt 17,1) u, waqt li kien qed jitlob, wiċċu nbidel u beda jiddi bħax-xemx filwaqt li lbiesu sar abjad bħad-dawl.  Imbagħad dehru Mosè u Elija u bdew jiddiskutu miegħu.  F’dal waqt Pietru qal lil Ġesù: «Mulej, kemm hu sew li qegħdin hawn!  Jekk trid nagħmlu tliet tined, waħda għalik , waħda għal Mosè u oħra għal Elija» (v. 4).  Kien għadu ma temmx jitkellem meta sħaba mdawla għattiethom. L-avveniment tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej joffrilna messaġġ ta’ tama – hekk se nkunu aħna, meta nkunu miegħu -: tistedinna niltaqgħu ma’ Ġesù, biex inkunu ta’ servizz għal ħutna. It-tlugħ...

August 4, 2018 |

AVVIŻI – NOTICES -PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 t’Awwissu 2018

  Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.   Festa ta’ S. Klara: Nhar is-Sibt, is-Sorijiet Klarissi jistidnuna niċċelebraw magħhom il-Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru tagħhom f’San Ġiljan. Ikun hemm quddiesa fis-6.30pm. Feast of St Clare: On Friday the Poor Clares invite us to celebrate the Feast of St Clare with them in their monastery in St Julians. A mass will be held at 6.30pm.   Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament...

Aqra aktar