Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Awwissu 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Awwissu 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th August 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th August 2017

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

August 13, 2017 |

Il-Festa qed Toqrob !!

Il-festa ta’ San Ġiljan qed toqrob ġmielha.  Iż-żmien għaddej igerbeb u d-dilettanti għaddejjin b’ħidma bla heda biex ilaħqu dak kollu li għandhom ippjanat. Inżommu f’moħħna wkoll li l-festa tagħna tkun waħda nisranija, li tagħti ġieħ lil San Ġiljan u tagħmel unur lilna lkoll bħala Ġiljaniżi. Għalhekk nagħmlu appell qawwi lil kulħadd sabiex f’dawn il-jiem nieħdu sehem attiv fil-funzjonijiet reliġjużi li jsiru fil-knisja u nersqu għall-Qrar u Tqarbin. Inġibu ruħna ta’ Nsara anke fil-festi ta’ barra u nevitaw xorb żejjed u affarijiet oħra li ma jagħmlux ġieħ. Nirringrazzjaw lil kulħadd tal-impenn sħiħ f’dawn il-jiem b’tant sagrifiċċji anke dawk...

August 13, 2017 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Awwissu 2017

  Festa ta’ Santa Marija: Nhar it-Tlieta niċċelebraw is-Solennita’ tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema – Festa Kmandata.  Il-ħin tal-quddies ikun fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am u 7.00pm. Lejliet il-Festa, għada filgħaxija, il-quddiesa tas-7.00pm tkun il-Vġili ta’ din is-Solennita’ u tgħodd għall-obbligu tal-quddies ta’ din il-Festa.   Festa ta’ San Ġiljan: Nhar is-Sibt, nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa tal-Festa. Fit-7.45pm ser ikun hemm quddiesa fil-Bajja ta’ Spinola.  Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.  Wara l-quddiesa se jkun hemm Lejla Maltija fl-istess bajja.   Preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġiljan: Nhar il-Ħadd, Jum il-Familja, fis-7.00pm ser issir quddiesa għall-familji kollha tal-parroċċa fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa ssir ukoll il-preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġiljan. Dawk kollha li jixtiequ jippreżentaw...

August 13, 2017 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th August 2017

  Feast of St Mary: On Tuesday we celebrate the feast of the Assumption of Our Lady and is a day of obligation. Mass times will be as follows: 8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am and 7.00pm.  Tomorrow evening, on the eve of the feast, the 7.00pm Mass is a Vigil Mass of this Solemnity and satisfies the obligation to attend Mass for this Feast.   Feast of St Julian:   On Saturday, we commence celebrations with a Mass in Spinola Bay at 7.45pm. There will not be a Mass in the Parish Church at the same time. A Lejla Maltija will be held in Spinola Bay after the Mass.   Presentation of babies to...

Aqra aktar