Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Jannar 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Jannar 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 ta’ Jannar 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 ta’ Jannar 2019

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Jannar

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Jannar

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

January 11, 2019 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Jannar 2019

Ringrazzjamenti: Nixtiequ nirringrazzjawkom għal-ġabra li saret għad-Dar tal-Providenza nhar l-Ewwel tas-Sena fejn inġabret is-somma sabiħa ta’ €3,500. Il-grupp missjunarju FACES li kien hawn nhar il-Ħadd ibiegħu l-kalendarji, jirringrazzjakom ukoll tad-donazzjoni li offrejtulhom nhar il-Ħadd wara l-quddies. Inġabret is-somma ta’ €1,324. (to be read on Sunday only)   Appreciations: Thank you for the donations for Dar tal-Providenza on the 1st of January where a sum of €3,500 was collected. The missionary group FACES also thanks you for the donations towards the sale of the calendars last Sunday. The collection amounted to €1,324. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr...

January 10, 2019 |

Is-Sena 2019 u ċ-Ċentru Parrokkjali San Ġiljan

Is-sena 2019 li għadha kemm bdiet, jekk kollox jimxi kif inhu ippjanat, ser tkun sena oħra impenjattiva għall-parroċċa Ġiljaniża.  Ser tkun sena li matulha ser ikun inawgurat iċ-Ċentru Parrokkjali. Is-sena 2017 kienet is-sena li ra l-bidu ta’ dan il-proġett permezz tat-twaqqieħ tat-taraġ l-antik u l-bini tal-kmamar u s-sala.  Kienet is-sena wkoll li rat taraġ ġdid li minn fuq il-pont jagħti aċċess għall-knisja. Is-sena 2018 rajna żvilupp u tibdil radikali fuq iz-zuntier tal-knisja.  Zuntier akbar, isbaħ u aktar komdu.  Mis-sena msemmija, l-purċissjonijiet mhux bil-fors iridu jinżlu t-taraġ tal-pont iżda sar hemm aċċess dirett lejn il-parking area ta’ ħdejn il-Book Centre. Is-sena 2019 x’ser iġġib magħha ? Din hija s-sena fejn iċ-ċentru għandu jiġi inawgurat u...

January 5, 2019 |

X’hini l-Epifanija ?

Jekk nidħlu ftit f’dan il-qari tal-Epifanija, jirnexxielna żgur mhux forsi niskopru xi ħaġa għall-ħajjitna. Spiss issib min jgħidlek : « U kemm ser indumu nisimgħu u naqraw l-istess stejjer , qisna qed naraw dejjem l-istess film » ! Aħna nemmnu li l-Kelma t’Alla hi ħajja u qawwija. Il-Kelma t’Alla, kull darba li naqrawha jew nisimgħuha tiġi mħabbara, tgħidilna xi ħaġa ġdida, u xi ħaġa li ddawwal il-preżent tiegħna, dak li aħna qed ngħixu f’dan il-mument partikolari, illum, issa ! F’dan il-qari, l-element storiku jitħawwad ma’ dak teoloġiku u simboliku. L-evanġelista ma riedx jgħidilna biss x’ġara madwar elfejn sena ilu, imma min hu Ġesu’ – (ma nafx tafux li il-kelma « epifanija » tfisser wirja. fil-ġrajja tal-Maġi għandna wirja ta’ Ġesu). L-evanġelista jrid...

Aqra aktar