Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva

Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th March 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th March 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Marzu 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Marzu 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

March 18, 2018 |

Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva

Il-Mulej qed isejħilna mill-ġdid għal darb’oħra biex insegwuh fl-itinerarju kwareżimali, mixja proposta ta’ kull sena lill-fidili kollha sabiex iġeddu t-tweġiba tagħhom personali u komunitarja għall-vokazzjoni tal-Magħmudija u jġibu l-frott ta’ konverżjoni. Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva, li tmexxi għall-penitenza biex issaħħaħ kull għan ta’ mpenn evanġeliku; mixja ta’ mħabba li tiftaħ ir-ruħ ta’ dawk li jemmnu lill-aħwa, waqt li tipproġettahom lejn Alla. Ġesù jitlob lid-dixxipli tiegħu biex jgħixu u jxerrdu l-karità, il-kmandament il-ġdid, li jirrapreżenta s-sommarju maġistrali tad-Dekalogu divin afdat lil Mosè fuq il-Muntanja Sinai. Fil-ħajja ta’ kuljum ingħatalna li niltaqgħu ma’ nies bil-ġuħ, bil-għatx, morda, emarġinati, migranti. Matul iż-żmien tar-Randan aħna mistiedna biex inħarsu b’iżjed attenzjoni lejn wiċċhom sofferenti; uċuh...

March 17, 2018 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th March 2018

  Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Monday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Rev Fr Robert Grech at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass.   Way of the Cross for children: There will be the Way of the Cross for children this Tuesday and Thursday at 5.30pm at the Parish Church according to their Catechism classes.   Confessions: In preparation for the Feast of Our Lady of Sorrows, on Wednesday from 7.00pm to 11.00pm there will be priests available for confessions (including a priest from outside the parish) as well as time for silent adoration in front of...

March 17, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Marzu 2018

  Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Rev Fr Robert Grech. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.   It-Triq tas-Salib mat-tfal: Nhar it-Tlieta u l-Ħamis fil-5.30pm ser issir it-Triq tas-Salib mat-tfal kollha tal-katekiżmu fil-Knisja Parrokkjali (skont il-klassijiet tal-katekiżmu).   Servizz ta’ Qrar: Nhar l-Erbgħa mis-7.00pm sal-11.00pm jkun hawn ħin għall-qrar fil-Knisja Parrokkjali.  Se jkun hawn saċerdoti barra mill-Parroċċa disponibbli għall-qrar waqt li jkun hemm Ġesu Sagramentat espost.   Festa tad-Duluri (il-Ġimgħa): Bejn it-3.00 u l-4.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali; Fil-5.30pm issir quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi kif ukoll fil-Kappella tal-Kunċizzjoni; Fis-6.30pm isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ma’...

Aqra aktar