Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ Lulju 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ Lulju 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 ta’ Ġunju 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 ta’ Ġunju 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 22nd to 23rd June 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 22nd to 23rd June 2019

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

July 6, 2019 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ Lulju 2019

  Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa bejn it-3.00pm u l-00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja ta’ Lapsi. Saturday Mass at Immaculate Conception Chapel: The 530pm Mass at the chapel will not be held next Saturday and the remaining Saturdays during the month of July. Quddiesa fil-kappella tal-Kunċizzjoni: Nhar is-Sibt u matul is-Sibtijiet tax-xahar ta’ Lulju il-quddiesa tal-530pm fil-kappella mhux sa ssir. Prayers for our faithful departed: We pray for Catherine Tate, Alice Gera and Joan Warrington who entered eternal life during the month of June. Eternal rest give unto them...

June 30, 2019 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 ta’ Ġunju 2019

  First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at Kuncizzjoni in front of the Blessed Sacrament from 9pm onwards. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.   Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa minn nhar it-Tnejn. Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office as from...

June 22, 2019 |

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 22nd to 23rd June 2019

  Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu: Nhar il-Ġimgħa ikun hawn adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm u wara quddiesa. Solemnity of the Sacred Heart of Jesus: On Friday there will be an adoration at 6.30pm followed by Mass.   Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar is-Sibt, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal ta’ nhar ta’ Sibt. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’. Solemnity of St Peter and St Paul: This Saturday is the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as on Saturday.   Kors ta’...

Aqra aktar