Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th April 2019

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th April 2019

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 6th to 7th April 2019

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 6th to 7th April 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ April 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ April 2019

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

April 25, 2019 |

L-Ordinazzjoni Saċerdotali  ta’ Fr Aayrton-Ray Muscat

Nhar is-Sibt 27 t’April filgħodu jien flimkien ma’ sħabi Djakni Peter Ellul, Jean Gove’ u Matthew Pulis, se nkunu ordnati saċerdoti minn idejn Monsinjur Arċisqof fil-Kon Katidral ta’ San Gwann, il-Belt.  Bħala preparazzjoni għal dan l-avveniment importanti xtaqt naqsam magħkom ftit ħsibijiet dwar x’inhi eżatt l-ordinazzjoni saċerdotali u kif jitqassam ir-rit tal-Ordinazzjoni.   Kull ordinazzjoni hija ta’ importanza kbira għall-Knisja. Is-sagrament tal-ordni sagri jissejjaħ hekk għaliex min jiġi ordnat, jidħol ġo dak li jissejjaħ ‘ordo’ (ordni jew struttura) fi ħdan il-knisja. Wieħed jibda jagħmel parti minn dan l-‘ordo’ permezz tar-rit tal-‘ordinatio’. Minn din il-kelma titwieled il-kelma ordinazzjoni.   Fl-ordinazzjoni jingħata don tal-Ispirtu s-Santu, li jagħti awtorita’ speċifika li tiġi minn Kristu permezz tal-Knisja, sabiex wieħed imexxi...

April 12, 2019 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th April 2019

  Via Sagra: Nhar it-Tnejn ser issir Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali. Nibdew fis-7.30 Via Sacra: On Monday a Via Sacra will be held at 7.30pm in the Parish Church. Via Sagra Djoċesana: Nhar l-Erbgħa ser issir Via Sagra Djoċesana fis-7.00pm immexxija minn Monsinjur Arċisqof. Il-Via Sagra tibda mill-istatwa ta’ Kristu Re sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Diocesan Via Sacra: On Wednesday a Via Sacra will be led by the Archbishop at 7.00pm. The Via Sacra will start from the statue of Christ the King and will end at St John’s Co Cathedral in Valletta. Ħamis ix-Xirka: –     Filgħodu ma jsirx quddies; Ikun hemm quddiesa fid-9.00am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann immexxija minn Mons. Arċisqof;...

April 7, 2019 |

FUNZJONIJIET MARBUTA MAL-ĠIMGĦA MQADDSA 2019

PROGRAMM TAL-FUNZJONIJIET MARBUTA MAL-ĠIMGĦA MQADDSA 2019 Parroċċa San Ġiljan   L-Erbgħa 10 t’April 2019 Servizz ta’Qrar Quddiesa fis-7.00pm fil-knisja parrokjali u servizz ta’Qrar u Adorazzjioni fis-silenzju sal-10:00pm Il-Ġimgħa 12 t’April 2019 Marija Addolorata 3:00pm Adorazzjoni  tal-Ħniena Divina fil-knisja parrokjali. 4:30pm Siegħa mad-Duluri fil-knisja l-antika Ta’Lapsi 5:30pm Quddiesa fil-knisja Ta’Lapsi u fil-kappella tal-Kunċizzjoni 6:30pm Pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Marija Addolorata mill-knisja Parrokkjali.  Quddiesa eżatt wara l-pellegrinaġġ. Il-Ħadd 14 t’April 2019 Ħadd il-Palm Ninġabru fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali qabel il-quddiesa tad-09:30am fejn isir it-tberik taż-żebbuġ, purċissjoni qasira u bidu tal-Quddiesa tad-09:30am bis-sehem tal-familji u tfal. It-Tnejn 15 t’April 2019 Via Sagra Meditata Quddiesa fis-7.00pm fil-knisja parrokkjali u wara tibda’ l-Via Sagra meditata. Il-Ħamis 18 t’April 2019 Ħamis...

Aqra aktar