Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 21st to 22nd May 2017

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 21st to 22nd May 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Mejju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Mejju 2017

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 13th to 14th May 2017

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 13th to 14th May 2017

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

May 19, 2017 |

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 21st to 22nd May 2017

Rosary for the month of May: A Rosary will be recited by the Legion of Mary in B’Kara Hill on Monday at 7.00pm.   Lectio Divina: On Wednesday at 7.00pm a Lectio Divina prayer session will be held in the Parish Church. All are encouraged to attend.   Crowning of Our Lady: The celebration of the Crowning of Our Lady is to be held on Thursday. We meet at Lapsi Church at 5.15pm and proceed to the Parish Church.  The event marks the end of the catechetical year.   Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2011, can collect their...

May 19, 2017 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Mejju 2017

  Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-7.00pm, se jsir talb bir- Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija f’Telgħet Birkirkara.   Lectio Divina: Nhar l-Erbgħa fis-7.30pm se ssir Lectio Divina fil-Knisja Parrokkjali.   Inkurunazzjoni tal-Madonna: Nhar il-Ħamis se ssir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna. Niltaqgħu fil-Knisja ta’ Lapsi fil-5.15pm u nibqgħu niżlin lejn il-Knisja Parrokkjali. Din timmarka l-għeluq tas-sena kateketika.   Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2011, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).   Laqgħa mill-Qrib: Nhar il-Ħadd 28 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fil-ħames xhur li...

May 14, 2017 |

Joqrob lejn it-Tmiem it-Tħaffir tal-Blat

Dawk kollha li bħalissa jaddu minn ħdejn il-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan jinnotaw il-fond li tħaffer fejn kien hemm it-taraġ u anke madwar l-istess knisja.  Dan kollu biex minn hawn u ftit żmien ieħor jibda’ x-xogħol tal-bini taċ-ċentru parrokkjali, li miegħu ser jinbena’ wkoll post għall-armar tal-festa, sala kbira għall-attivitajiet, kmamar għal-laqgħat u fuq kollox zuntier kbir u li jixraq ferm lill-knisja tagħna. Bħalissa qed jitħaffer bir li ser jiġbor fih l-ilma tal-bjut biex ikun jista’ jintuża’ u mhux jinħela fix-xejn.  Inizjattiva tajba ħafna u ta’ min ifaħħarha. Fil-waqt li niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent li xogħol kbir bħal dan iġib miegħu, nħeġġu lil kulħadd biex isegwi l-informazzjoni u struzzjonijiet  uffiċċjali maħruġa mill-uffiċċju parrokkjali....

Aqra aktar