Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th February 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th February 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Frar 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Frar 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 10  – 11 ta’ Frar 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 10 – 11 ta’ Frar 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

February 17, 2018 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th February 2018

  Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Claire Engel Street and The Podium this week.  The helpers will contact you for an appointment.   Divine Mercy Adoration: During Lent, a Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church every Friday from 3.00pm to 4.00pm. Everyone is welcome to attend.   Children’s Mass: On Sunday, 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend.   Restoration of St Julian’s Statue: As you know the titular statue of St Julian is undergoing restoration.  An appeal is being made to cover expenses as less than half...

February 17, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Frar 2018

  Family Visits: Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, nkomplu l-Family Visits fejn ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq Claire Engel u The Podium. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.   Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull nhar ta’ Ġimgħa waqt ir-Randan issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali bejn it-3.00pm u l-4.00pm.   Quddiesa tat-Tfal: Il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun bis-sehem tat-tfal.   Restawr tal-Istatwa ta’ San Ġiljan: Bħal ma tafu bħalissa għaddej ir-restawr tal-istatwa titulari ta’ San Ġiljan. Qed nagħmlu appell għall-għajnuna biex jinġabru l-fondi kollha għax-xogħol li għaddej.  S’issa inġabru biss inqas minn nofs l-ammont.  Wieħed irid japprezza li qed isir pagament ta’ €2,300 kull xahar.  Donazzjonijiet jistgħu jingħataw lill-Kappillan.   Pellegrinaġġ: Il-Parroċċa qed torganiżża pellegrinaġġ għal...

February 11, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 10 – 11 ta’ Frar 2018

  L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied.   Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull nhar ta’ Ġimgħa waqt ir-Randan issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali bejn it-3.00pm u l-4.00pm.   Family Visits: Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, nkomplu l-Family Visits fejn ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Kbira u Triq Lapsi. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.   Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa u ser tkun quddiesa u wara jkun hemm ikla. Ser ikun hemm it-trasport fid-9.30am minn Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija....

Aqra aktar