Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

Parish Notices ST JULIANS PARISH 21st to 22nd December 2019

Parish Notices ST JULIANS PARISH 21st to 22nd December 2019

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

January 11, 2020 |

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

  Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se tkun quddiesa fid-9.00am ġewwa Paceville segwita minn buffet breakfast nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Grupp Ħbiberija: A mass at 9.00am at Our Lady of Good Counsel Church, Paceville followed by a buffet breakfast in aid of the Parish is to be held on Friday 17th January. One can contact the parish office for further information. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries...

January 4, 2020 |

Tħabbira tal-Festi 2020

Bħalma jsir kull sena fl-Epifanija, l-knisja tħabbrilna l-festi għas-sena 2020. Ħuti għeżież, f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi b’setgħa u glorja kbira. Tul is-sena kollha, flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna, li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tlett ijiem imqaddsa tal-Għid, li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-Kbir li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja, se ngħixuh mal-Knisja kollha fit-12 ta’ April. Iżda kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid, għax kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-Mulej bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tana ħajja ġdida....

January 4, 2020 |

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

  Mother and baby club: The Mother and Baby club will resume its meetings on Monday. Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 6 ta’ Jannar bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.   Catechism: Catechism classes will start again this week as usual after the Christmas holidays. Katekiżmu: Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew bħas-soltu wara l-vaganzi tal-Milied.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Mass for...

Aqra aktar