Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1-2 t’Awwissu 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1-2 t’Awwissu 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

August 2, 2020 |

The Temptation to Hopelessness

“You gave Your sons good ground for hope.” —Wisdom 12:19 Before we totally committed our lives to Jesus, we walked in the valley of hopelessness. Life in general seemed hopeless. To cope with this, we would retreat to what we thought were bastions of hope — our children, work, marriages, or a special activity. These rays of hope usually dimmed. So, we tried to constantly distract ourselves or alter our consciousness to ignore the gnawing and sometimes savage hopelessness within us. When we saw someone hopeful, we were either cynical or wanted to ask him to defend his hope (1 Pt 3:15). When we gave our lives to Jesus, we had “Christ in” us,...

August 1, 2020 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1-2 t’Awwissu 2020

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, ser ikun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church. Ġabra Speċjali: Illum l-ewwel weekend tax-xahar u ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Special collection: A special collection in aid of the parish is being done today being the first weekend of the month. Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Lulju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Spiteri, Marivan Bartolo Parnis, Maria Bugeja,...

July 18, 2020 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Lulju 2020

  Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina qed tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa matul dan il-weekend. Infakkru li għada l-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30am se tkun rizervata biss għall-familjari ta’ dawk li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.  Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex tipparteċipaw f’quddies ieħor li għandna fil-Parroċċa. Celebration of the First Holy Communion: The First Holy Communion will be celebrated next weekend in our Parish. On Sunday, the 9.30am mass will be reserved only for the family members of the children receiving their First Holy Communion.  We kindly ask you for your cooperation to participate in other masses in the Parish.   Quddies: Minn nhar it-Tnejn se terġa’ tibda ssir il-quddiesa tas-7.00am fil-Knisja Parrokkjali u tat-7.45am fil-Knisja ta’ Lapsi mit-Tnejn...

Aqra aktar