Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th October 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th October 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 6th to 7th October 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 6th to 7th October 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 t’Ottubru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 t’Ottubru 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

October 13, 2018 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th October 2018

  Hospice Malta: Dal-weekend mad-dinja kollha qed tiġi ċċelebrata l-“World Hospice & Palliative Care Week”. Il-Hospice Malta tgħin ‘l fuq minn elf pazjent fis-sena kif ukoll lill-familjari tagħhom u dawn is-servizzi jiġu offruti kollha mingħajr ħlas. Mal-bibien tal-Knisja Parrokkjali hawn xi rappreżentanti tal-parroċċa li qed iqassmu rikordju tal-ġurnata kif ukoll jilqgħu xi donazzjonijiet. Kull offerta tiġi apprezzata. Collection – Hospice Malta: Hospice Malta will be making a special collection this weekend on the occasion of World Hospice & Palliative Care Week.  Hospice assists over 1000 patients annually as well as their families at no charge.  A parish representative will be outside the church to offer you a remembrance token and will also accept any...

October 5, 2018 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 6th to 7th October 2018

  Mother and Baby Club: The Mother and Baby Club meetings will be resumed as from Monday from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual.  One can call the Parish Office for further information.   Feast of St Faustina Kowalska: On Monday, an Adoration will be held on the occasion of the Feast of St Faustina at the Parish Church at 6.00pm followed by Mass at 7.00pm, organised by the Apostleship of Divine Mercy.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.   Rosary for the month of October: A...

October 5, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 t’Ottubru 2018

  Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew minn nhar it-Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu l-Uffiċju Parrokkjali.   Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tnejn, fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali ikun hawn Adorazzjoni u fis-7.00pm quddiesa f’ġieħ S. Fawstina Kowalska organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Rużarju fix-xahar t’Ottubru: Nhar Il-Ġimgħa se jsir talb bir-Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija fil-Kappara fil-5.00pm.   Katekiżmu: L-applikazzjonijiet il-ġodda li tqassmu l-ġimgħa li għaddiet iridu jiġu ffirmati miż-żewġ ġenituri quddiem il-Kappillan jew rappreżentanti tiegħu nhar...

Aqra aktar