Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15-16 ta’ Settembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15-16 ta’ Settembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Settembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Settembru 2018

L-Ispirtu s-Santu hu dak li jmexxi l-Knisja

L-Ispirtu s-Santu hu dak li jmexxi l-Knisja

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

September 14, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15-16 ta’ Settembru 2018

  Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 23 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw.   Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 23rd September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.   Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Nhar il-Ħadd fis-00pm fil-Knisja Parrokkjali, se ssir quddiesa ta’ radd il-ħajr għal dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar, flimkien mal-familjari tagħhom.   Wedding...

September 9, 2018 |

Aktar Xogħol fis-Sala Parrokjali l-Ġdida

Fl-aħħar jiem kompla jsir iżjed xogħol fis-Sala Parrokjali l-ġdida li tinsab taħt iz-zuntier il-ġdida tal-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.  Wara l-installazzjoni tal-elettriku u servizzi oħra, issa beda x-xogħol tal-madum tal-art.  B’hekk is-sala ħadet dehra oħra.  Din is-sala tista’ tintuża għal diversi attivitajiet.  J’Alla dan il-proġett jitgawda kemm mill-ġenerazzjoni preżenti u anke dawk futuri.   Is-sala hija parti minn proġett kbir li l-parroċċa daħlet għalih fejn spazju moħli ġie żviluppat u issa jista’ jibda’ jiġi utiliżżat minn kulħadd. Bħalissa qed isir ukoll xogħol fuq booking system kemm għas-sala parrokjali u anke għall-kmamar tal-laqgħat. Minn din il-paġna aħna nkomplu naġġornawkom bix-xogħol li jkun għaddej.  Min ikollu xi mistoqsijiet jew diffikultajiet għandu jirrikorri fil-paġni uffiċċjali tal-parroċċa jew iċempel...

September 8, 2018 |

Titlesta parti oħra miz-Zuntier tal-Knisja

Dan l-aħħar ġie mwaħħal il-poġġaman fl-aħħar parti taz-zuntier tal-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.  B’hekk issa iz-zuntier huwa komplut u miftuħ kollu kemm hu għall-aċċess tal-pubbliku.  Tweħħlu wkoll sett ta’ sitt arbli għall-bnadar.  Dawn l-arbli jistgħu jintużaw għall-dekorazzjonijiet oħra bħal fi żmien il-Milied jew slaleb tad-dwal fi żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa.   Kif wiegħed il-kappillan ftit aktar minn sen’ilu, issa verament għandna zuntier isbaħ, akbar, aktar komdu u mdawwal ħafna.  Zuntier li jista’ jitgawda minn dawk kollha li jiffrekwentaw il-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.     Wieħed jinnota li wara l-quddiesa kemm ta’ matul il-ġimgħa u aktar u aktar  speċjalment tal-Ħadd huma ħafna dawk li jispiċċaw jgħidu kelma fuq iz-zuntier kemm fi gruppi u anke...

Aqra aktar