Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 19th to 20th May 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 19th to 20th May 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Mejju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Mejju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Mejju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Mejju 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

May 20, 2018 |

Għaddej ix-Xogħol fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali

Ikompli għaddej ix-xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan.  Fl-aħħar ġranet kompla jasal u twaħħlet parti oħra mill-poġġaman tad-dawra.  B’hekk issa jista’ jitkompla x-xogħol tal-madum kif jidher fir-ritratti hawn taħt. Iz-zuntier issa kiber biċċa sew meta tqabblu ma’ kif kien qabel.  Zuntier aktar spazjuz, arjuż u komdu speċjalment fi żmien il-festa ta’ San Ġiljan. Kif ġie z-zuntier issa huwa ideali wkoll biex isiru xi attivitajiet biswit il-knisja parrokkjali. Iz-zuntier ser jagħti wkoll nifs ġdid lir-reffiegħa tal-vari peress li issa mhux bil-fors iridu jinżlu u jitilgħu it-taraġ tal-pont għal kull purċissjoni. Insomma zuntier akbar li jġib miegħu għad ta’ sfidi u anke joffri ideat ġodda għal kull min irid jagħmel użu minnu.    ...

May 19, 2018 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 19th to 20th May 2018

  Rosary for the month of May: A Rosary will be recited by the Legion of Mary in The Gardens on Monday at 6.15pm.   Preparation for First Holy Communion: There will be the first preparatory meeting on Tuesday at 5.15pm in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion this month, in Pope John Paul II Hall. There will be a meeting for the parents at the same time. On Saturday at 9.30am there is going to be a retreat for the children doing their First Holy Communion in Pope John Paul II Hall.   Marian Celebration: All children attending Catechism together with their parents are meeting on the Church...

May 19, 2018 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Mejju 2018

  Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-6.15pm, se jsir talb bir-Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija f’The Gardens.   Preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina: Nhar it-Tlieta fil-5.15pm se jsir l-Ewwel Rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali u fl-istess ħin ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Nhar is-Sibt se jsir Irtir ta’ riflessjoni għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina mid-9.30am sal-11.00am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.   Ċelebrazzjoni Marjana: Nhar il-Ħamis fil-5.15pm it-tfal kollha tal-katekiżmu, flimkien mal-ġenituri, jiltaqgħu fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali għall-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Sidtna Marija mit-tfal.  Din l-attivita’ tagħlaq is-sena tal-Kateketika.   Pellegrinaġġ Marjan: Nhar Il-Ġimgħa fis-7.30pm il-Leġjun ta’ Marija ser torganiżża Pellegrinaġġ Marjan mill-Knisja Parrokkjali sal-Knisja tal-Kunċizzjoni.  Kulħadd hu mistieden.   Quddiesa...

Aqra aktar