Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th June 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th June 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 ta’ Ġunju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 ta’ Ġunju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Ġunju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Ġunju 2017

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

June 24, 2017 |

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th June 2017

    Feast of St Peter and St Paul: This Thursday is the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as during the week.   Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week as from Monday.   Fr Gilbert: Now that a year has passed since the Ordination of Fr Gilbert, his pastoral experience among us has come to an end.  While we thank him for his time here, we wish him well as the new vice Parish Priest at the Christ the King Parish Church, Paola.  Fr...

June 24, 2017 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 ta’ Ġunju 2017

  Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar il-Ħamis, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jisma quddiesa f’din is-Solennita’.   Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa.   Fr Gilbert: Issa li għaddiet sena mill-ordinazzjoni ta’ Fr Gilbert, ġiet fi tmiemha wkoll l-esperjenza pastorali tiegħu fostna. Filwaqt li nirringrazzjawh ta’ dan iż-żmien, nawgurawlu fil-bidu tal-ħidma tiegħu bħala viċi fil-parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid.  Nhar il-Ħadd li ġej fid-9.30am, Fr Gilbert se jkun qed iqaddes quddiesa fi tmiem il-ħidma tiegħu fostna.   Ordinazzjoni: Nhar it-Tnejn 26 ta’ Ġunju fil-Kon Katidral...

June 17, 2017 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Ġunju 2017

    Corpus Christi: Għada/Illejla wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina.  Il-purċissjoni titla Triq Lapsi sal-Knisja ta’ Lapsi, taqbad Triq Sant’ Anġlu, Triq il-Karmnu, u Triq il-Kbira sal-Knisja Parrokkjali.   Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’: Nhar il-Ġimgħa se ssir quddiesa fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali bis-sehem ta’ St Julians Choral Group u wara adorazzjoni.   Lectio Divina: Nhar l-Erbgħa ser issir Lectio Divina fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Kulħadd imħeġġeġ sabiex jattendi.   Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2011, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sa l-aħħar tal-ġimgħa. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss...

Aqra aktar