Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Ottubru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Ottubru 2019

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

October 19, 2019 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Ottubru 2019

Confirmation: Rehearsal for all children and godparents on Tuesday at 7.30pm. Confession on Thursday in the Parish Church from 5.30pm to 7.30pm for all children as well as their parents and godparents as a preparation for the Confirmation. Confirmation celebaration in the Parish Church on Saturday at 5.30pm. There won’t be a mass at 7.45pm afterwards. There will be a mass at 5.30pm at the Immaculate Conception Chapel and at 6.30pm at Lapsi Church. Griżma tal-Isqof: Nhar it-Tlieta fis-7.30pm se jkun hawn rehearsal għat-tfal u l-parrini fil-Knisja Parrokkjali. Bħala preparazzjoni għall-Griżma, nhar il-Ħamis ser ikun hawn servizz tal-qrar fil-Knisja Parrokkjali mill-5.30pm sas-7.30pm għat-tfal tal-Griżma flimkien mal-ġenituri u l-parrini. Nhar is-Sibt fil-5.30pm issir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma...

October 13, 2019 |

Parroċċa Ħajja iżda….

Żgur li huma ħafna dawk li ilhom ma jieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd fil-knejjes tal-parroċċa tagħna.  Għal grazzja t’Alla sa issa għad għandna quddiesa tas-Sibt fil-għaxija u l-Ħadd f’diversi knejjes fil-parroċċa, inkluż il-knisja parrokkjali. Issib min lgħidlek “Mhux xorta fejn tisma’ ?  L-aqwa li tisma !” Quddiem dan il-ħsieb u din l-espressjoni rridu nwasslu dawn iż-żewġ riflessjonijiet: Il-quddiesa mhux tismagħha imma TIEĦU SEHEM FIHA. U tieħu sehem fil-quddiesa billi TIPPARTEĊIPA b’mod mill-aħjar. Ma naħsbux li xorta fejn nipparteċipaw fil-quddiesa tal-Ħadd. Jekk uliedek kull nhar ta’Ħadd jgħidulek li sejrin jieklu għand xi ħadd ma naħsibx li tieħu gost ! L-ikla tal-Ħadd f’nofsinhar hija okkażżjoni biex kulħadd ikun miġbur flimkien mal-mejda – okkażżjoni biex il-familja tkun magħquda...

October 12, 2019 |

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

  Griżma: Nhar it-Tlieta se ssir il-laqgħa għall-ġenituri u parrini fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. Confirmation: A meeting for all parents and godparents taking part in the forthcoming Confirmation is going to be held at the Parish Church on Tuesday at 7.30pm. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Trasport jitlaq mill-Bajja ta’ Spinola fl-9.45am. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission reminds you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October.  Transport will leave at 9.45am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening. Quddiesa għat-tfal:...

Aqra aktar