Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Lulju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Lulju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15 – 16 ta’ Lulju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15 – 16 ta’ Lulju 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 15th to 16th July 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 15th to 16th July 2017

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

July 22, 2017 |

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Lulju 2017

Treasure Hunt: L-Erbgħa 26 ta’ Lulju se jsir Treasure Hunt organizzat mill-grupp Connection Teens. Niltaqgħu fil-Car Park tal-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm.  Iż-żgħazagħ kollha huma mistiedna. Treasure Hunt: The group Connection Teens is organising a treasure hunt on Wednesday 26th July. The treasure hunt starts at 7.30pm at the Church Car Park.  All youths are invited to participate. Buffet Dinner: L-Erbgħa 2 ta’ Awwissu fit-8.00pm ser norganizzaw Buffet Dinner bħala fundraising b’risq il-Festa ta’ San Ġiljan ħdejn il-pool tal-lukanda Cavalieri, San Ġiljan. Bookings fl-Uffiċċju Parrokkjali jew il-Book Centre. Buffet dinner: A fund-raising buffet dinner will be held on Wednesday 2nd August in aid of the Parish Feast of St Julian by the pool at the Cavalieri...

July 21, 2017 |

Is-Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Inti tagħti lill-midinbin żmien għall-indiema. Għerf 12, 13.16-19   Qari mill-Ktieb tal-Għerf   M’hemmx Alla ieħor ħliefek, li jieħu ħsieb kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaqq ħażin. Għax is-setgħa tiegħek hi l-għajn tal-ġustizzja, u, għax int Sid ta’ kollox, lil kulħadd tagħder. Int turi saħħtek ma’ min ma jemminx fil-kobor ta’ setegħtek: u trażżan ’il dawk li, għalkemm jafuha, iqumu kontriha. Għax sid il-qawwa, int tagħmel il-ħaqq bil-ħniena; lilna tmexxina bi tjieba kbira. Għalkemm għandek is-setgħa, issibha wkoll meta tridha.   B’dan l-għemil int għallimt lill-poplu tiegħek, li l-ġust għandu jkun twajjeb. Din hi t-tama sabiħa li inti tajt lil uliedek, li inti tagħti żmien għall-indiema ta’ dnubiethom.   Il-Kelma...

July 16, 2017 |

Beda’ x-Xogħol fuq it-Tieni Sular taċ-Ċentru Parrokkjali

Ix-xogħol tal-bini fuq iċ-ċentru parrokkjali miexi b’ritmu mgħaġġel u kif ippjanat.  Wara li ssaqqaf l-ewwel sular nbeda’ x-xogħol fuq il-bini tat-tieni sular li ser ikun jikkonsisti fi kmamar għal-laqgħat u l-katekiżmu kif ukoll stores.  Il-ħaddiema kollha involuti qed jaħdmu b’għaqal kbir biex jimxi kollox kif ippjanat.  Din il-binja ser twassal biex ikollna wkoll zuntier akbar u li jixraq il-knisja tagħna.  Infakkru li dan kollu qed isir wara negozjati twal li l-kappillan Dun Claude Portelli mexxa’ mal-iżviluppaturi ta’ Spinola Park li minn hawn nixtiequ nirringrazzjawhom tal-koperazzjoni tagħhom. Fil-waqt li niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent li xogħol kbir bħal dan iġib miegħu, nfakkru li ĦADD M’GĦANDU JOQGĦOD FUQ INFORMAZZJONI OĦRA LI MHUX MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI.  Għajdut mhux...

Aqra aktar