Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Salm 34:7

L-aħħar aħbarijiet

Aħbarijiet mil-Kummissjonijiet u Għaqdiet fil-Paroċċa

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 13th to 14th January 2018

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 13th to 14th January 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ Jannar 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 6 – 7 ta’ Jannar 2018

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 6th to 7th January 2018

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 6th to 7th January 2018

Il-Parroċċa Ġiljaniża

Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan hija parroċċa tal-fuq minn mitt sena li żviluppat bil-kbir f’dawn l-aħħar snin. Illum nistgħu ngħidu li tħaddan bejn 9 u 10 elf ruħ. Mhux faċli tagħti servizz lill-komunita’ hekk kbira bi ftit saċerdoti. Dan ifisser li għandna bżonn akbar li nagħtu formazzjoni lill-lajċi biex huma min-naħa tagħhom iwasslu l-messaġġ tal-Vanġelu fis-setturi kollha tal-parroċċa tagħna.

Aqra aktar

L-aħħar artikli

January 16, 2018 |

Iżjed Xogħol fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali

Matul l-aħħar jiem kompla għaddej iżjed xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan.  Iz-zuntier ser ikun tkabbar biċċa sew u ser ikopri id-dawra kollha tal-knisja.  Ftit ġimgħat oħra mistenni jibda’ x-xogħol ta’ pavimentar.  Fir-ritratti hawn taħt wieħed jista’ jara x-xogħol li qed isir.     This slideshow requires...

January 13, 2018 |

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 13th to 14th January 2018

  Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fil-11.00am fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 11.00am in the Parish Church.   Grupp Ħbiberija – Coffee Morning: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se jkun Coffee Morning u se jsir nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar fil-Plaza Hotel tas-Sliema.   Grupp Ħbiberija: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at...

January 8, 2018 |

Is-Sena taċ-Ċentru Parrokkjali San Ġiljan

Din is-sena li għadna kemm bdejna ser tistampa paġna ġdida fil-ħajja ta’ din il-parroċċa.  Waqt li sena ilu ħabbarna li kien wasal biex jibda’ x-xogħol fuq il-bini taċ-Ċentru Parrokkjali, din is-sena 2018 ser naraw dan ix-xogħol jiġi konkluż u finalment jiġi inawgurat il-proġett.  Dan il-proġett ilu fuq l-ixkaffa għal żmien twil u kienet ħolma tal-kappillan Dun Claude Portelli li mill-bidu nett malli ħa l-pussess ta’ kappillan, wera x-xewqa li l-parroċċa jkollha Centru Parrokkjali sura ta’ nies mgħammar b’ dak kollu li jitolbu ż-żminijiet tal-lum.  L-insistenza tal-kappillan issa qed tara d-dawl u fi ftit żmien ieħor il-ħolma ser issir realta’. Hawn taħt qed nuru ftit ritratti tax-xogħol li għaddej kemm minn barra u anke minn ...

Aqra aktar