Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu

Posted by on September 15, 2015 in Kummissjoni Kateketika | 0 comments

Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu

Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2009, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament). L-applikazzjonijiet għandhom jaslu għandna sa mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 16 ta’ Settembru 2015.

Ikkummenta