Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu

Posted by on May 7, 2017 in Kummissjoni Kateketika | 0 comments

Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu
Matul ix-xahar ta’ Mejju ser inkunu qegħdin naċċettaw reġistrazzjonijiet ġodda għal dawk it-tfal li ser jibdew jattendu l-ewwel sena tal-katekiżmu, iġifieri dawk li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina is-sena d-dieħla.
Dawn il-formoli jgħoddu wkoll għal kull min jixtieq jibgħat it-tfal għal-lezzjonijiet gewwa San Ġiljan imma ghal xi raġuni dawn kienu jattendu f’irħula oħra jew skejjel privati.
Il-formola tistgħu tniżżluha minn din il-link hawn taħt.  Il-formola mimlija trid tasal l-uffiċċju parrokkjali sal-aħħar ta’ Mejju 2017.
[download id=”3446″ template=”Applikazzjoni Ċentri Duttrina 2017-2018 “]

Ikkummenta