Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Marzu 2020

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Marzu 2020

“Doqqu t-tromba f’Sijon! Ordnaw sawma” (Ġoel 2,15)   Ir-Randan jiftaħ b’ħoss li jtambar f’widnejna, hekk kif naqraw fl-ewwel qari ta’ Ras ir-Randan meħud mill-Profeta Ġoel, il-ħoss ta’ tromba li xejn ma joqgħod imelles lil widnejna, imma jordna sawma. Hu ħoss qawwi, li jixtieq inaqqas mill-għaġla tal-ħajja tagħna dejjem traxxnata, imma li spiss ma tafx fejn hi sejra sewwasew. Hi sejħa biex nieqfu – “ieqaf!” –, biex immorru għall-essenzjal, biex insumu minn dak li hu żejjed u jiddistrana.  Iqajjem lir-ruħ mir-raqda tagħha.   Ma’ dan id-daqq li jqajjimna mir-raqda hemm il-messaġġ li l-Mulej jgħaddilna b’fomm il-profeta, messaġġ qasir u ta’ twissija: “Erġgħu duru lejja” (Ġoel 2,12). Erġgħu duru. Jekk jeħtieġ nerġgħu nduru, dan ifisser li morna band’oħra. Ir-Randan hu ż-żmien biex insibu mill-ġdid ir-rotta ta’ ħajjitna. Għax tul il-mixja tal-ħajja, bħal f’kull mixja, dak li jiswa tassew hu li ma nitilfux il-mira tagħna. Imma meta fil-vjaġġ dak li jinteressana hu li noqogħdu nħarsu lejn il-pajsaġġ jew li nieqfu nieklu xi ħaġa, ma tantx ħa mmorru ’l bogħod. Kull wieħed u waħda minna jista’ jistaqsi: fil-mixja ta’ ħajti, qiegħed infittex ir-rotta? Jew nikkuntenta ruħi li ngħix il-ġurnata, ħsiebi biss kif ħa nkun sew, kif insolvi xi problema ’l hawn u ’l hinn u niddeverti xi ftit? X’rotta għandi? Forsi nfittex li nkun f’saħħti, li ħafna llum ipoġġu l-ewwel ħaġa qabel kollox imma li llum jew għada tgħaddi wkoll? Forsi l-ġid u l-benessri? Imma aħna ma ġejniex fid-dinja għal dan. Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej. Lejja. Huwa l-Mulej id-destinazzjoni tal-vjaġġ tagħna fid-dinja. Ir-rotta għandna nfassluha fuqu.   Biex insibu mill-ġdid ir-rotta, f’Ras ir-Randan għandna sinjal: l-irmied fuq rasna. Hu sinjal li jgħinna naħsbu x’għandna f’rasna. Ħsibijietna spiss jiġru wara ħwejjeġ li jgħaddu, li jiġu u jmorru. Il-ftit irmied li se nirċievu qiegħed hemm biex jgħidilna, bil-ħlewwa u bil-verità: mill-ħafna affarijiet li għandek f’rasek, li tiġri warajhom u titħasseb fuqhom kuljum, mhu ħa jibqa’ xejn. Titħabat kemm titħabat, mill-ħajja m’inti se tieħu miegħek ebda għana. Ir-realtajiet ta’ din l-art jiġu fix-xejn, bħat-trab li jtir mar-riħ. Il-ġid hu proviżorju, il-poter jgħaddi, is-suċċess jgħib taħt ix-xefaq. Il-kultura tad-dehra, li llum hi dominanti, li twassalna biex ngħixu għall-ħwejjeġ li jgħaddu, hi ingann kbir. Għax hi bħal vampa: meta tgħaddi, jibqa’ biss l-irmied. Ir-Randan hu ż-żmien biex ninħelsu mill-illużjoni li ngħixu niġru wara l-irmied. Ir-Randan ifisser niskopru mill-ġdid li aħna magħmulin għal dak in-nar li dejjem iħeġġeġ, u mhux għall-irmied li malajr jintefa; għal Alla, u mhux għad-dinja; għall-eternità tas-Sema, mhux għall-qerq ta’ din l-art; għal-libertà ta’ wlied, mhux għall-jasar tal-ħwejjeġ. Illum nistgħu nistaqsu lilna nfusna: fuq liema naħa ninsab? Qed ngħix għan-nar jew għall-irmied?   F’dan il-vjaġġ lura għall-essenzjal li hu r-Randan, il-Vanġelu jipproponilna tliet tappi, li l-Mulej jitlobna nwettqu bla ipokrezija, bla ma noqogħdu nagħmlu tabirruħna: il-karità, it-talb, is-sawm....

Read More

Marzu – Ikomplu l-Family Visits

Marzu – Ikomplu l-Family Visits

Ikomplu l-Family Visits Data Triq 05-Mar Triq Wied Ghomor Triq Patrick Brydone 06-Mar Triq Lapsi minn Triq San Mark sa Telgħet B’Kara (iż-żewġ naħat)   12-Mar Triq Claire E Engel (in-naħa ta’ San Ġiljan) Triq J Buontempo 13-Mar Triq Claire E Engel (in-naħa ta’ San Gwann) 20-Mar Triq il-Karmnu 26-Mar Triq Sant’Anglu Triq Sant’Elija 27-Mar Triq Lapsi (Lapsi Court sa Triq San Mark – in-naħa tax-xellug) 02-Apr Triq Lapsi (mill-Uffiċċju Parrokkjali sa Triq San Mark – in-naħa...

Read More

Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu in-naħa tal-lemin ta’ Triq Claire E Engel u Triq J Buontempo u nhar il-Ġimgħa se nżuru n-naħa tax-xellug ta’ Triq Claire E Engel. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes on the right hand side of Clare E Engel Street on Thursday as well as J Buontempo Street, and the houses on the left hand side of Triq Clare E Engel on Friday.  The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar il-Ħamis 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Fr Jimmy Bonnici. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Thursday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Jimmy Bonnici at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office. Ġabra tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar: Il-ġabra li saret il-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,300.  Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom. First Sunday Collection: Last Sunday’s collection amounted to €1,300. Thank you for your generosity. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 29th February to 1st March 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 29th February to 1st March 2020

  Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq Wied Għomor u Triq Patrick Brydone u l-Ġimgħa nżuru Triq Lapsi minn Triq San Mark sa Telgħet B’Kara. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Wied Għomor and Patrick Brydone Streets on Thursday, and part of Lapsi Street (between St Mark Street and B’Kara Hill) on Friday. The helpers will contact you for an appointment. Seminar għal Jum il-Mara: Nhar il-Ħamis fid-9.30am, fis-Sala taċ-Ċentru, l-Għaqda Nisa Ġiljaniżi se jorganiżża seminar jismu Tibdil fil-Ħajja. Kulħadd mistieden u d-dħul huwa b’xejn. Seminar on the occasion of Women’s Day: Għaqda Nisa Ġiljanizi are organising a seminar on Thursday at 9.30am in the Conference Centre entitled ‘Life Changes’ on the occasion of Women’s Day.  Everyone is invited and attendance is free of charge. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church. Sunday buffet lunch: Se tkun organiżżata ikla fund raising għall-familja kollha nhar il-Ħadd li ġej fis-1.00pm fis-sala taċ-Ċentru. Fadal ftit postijiet.  Għal biljetti ċemplu l-uffiċċju parrokkjali. Sunday buffet lunch: A fund raising buffet lunch for all the family is being organised at the St Julians Centre hall this coming Sunday at 1pm.  The last few tickets are left.  One needs to visit the parish office to obtain tickets. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted price. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Frar għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Giovanni Cassar, Evelyn Tanti u Henry Mifsud. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Giovanni Cassar, Evelyn Tanti and Henry Mifsud who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord...

Read More

Nibdew żmien ir-Randan Imqaddes

Nibdew żmien ir-Randan Imqaddes

Nhar il-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020, nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes.  F’dan il-jum hemm l-obbligu tas-sawm u astinenza.  Obbligati għas-sawm dawk bejn 18-59 sena waqt li għall-astinenza dawn kollha minn 14-il sena l-fuq. Fil-quddies kollu jsir it-tiswib tal-irmied fuq rasna b’sinjal ta’ ndiema u penitenza.  Kulħadd huwa mitlub li jħares dan il-jum b’quddiesa, Qrara u Tqarbina. Indem u emmen…Trab kont u trab terġa ssir. Is-Sawm u l-Penitenza ma rridux inħarsu lejhom biss bħala forom ta’ ċaħda iżda bħala gwadann fil-ħajja tagħna kollha kemm hi; bħala mezz kif nerġgħu inqumu b’enerġija ġdida li nagħmlu t-tajjeb għalina nfusna u l-ġid lil ta’ madwarna, ġid li kultant nitilfu minħabba r-rutina u l-għaġġla tal-ħajja li lkoll ngħixu. Is-Sawm u l-Penitenza huma mezzi li Alla joffrilna biex mill-ġdid inħarsu lejn il-mera tiegħu u nagħrfu mill-ġdid is-sbuħija tagħna bħala persuni u bħala komunità, mhux kif naraw lilna nfusna aħna jew skont il-mudelli li timponi fuqna ċertu tip ta’ kultura, iżda kif jarana Alla nnifsu li jħobbna bi mħabba bla qjies. Il-Liturġija matul ir-Randan: Żmien ir-Randan huwa żmien liturġiku qawwi. Jibda nhar l-Erbgħa ta’ l-Irmied (Ras ir-Randan) bis-sejħa: “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba!” Fih 5 iĦdud. Nhar Ħadd il-Palm tibda l-Ġimgħa Mqaddsa. Ħamis ix-Xirka filgħaxija jibda t-Tridu Mqaddes ta’ l-Għid li jwassal għall-“Festa tal-festi kollha”. “Il-Misteru tal-Qawmien mill-imwiet, li fih Kristu ħassar il-mewt, jimla ż-żmien il-qadim tagħna bil-qawwa setgħana tiegħu, sakemm iġib kollox taħtu”. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika,1169 Ir-Randan hu żmien penitenzjali, u allura l-liturġija tgħinna nidħlu f’dan l-ispirtu…billi m’hemmx fjuri fuq l-artal orgni jindaqq baxx vjola: sinjal ta’ penitenza Ejja ma nitilfux l-opportunita’ li jtina dan...

Read More

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Frar 2020

PARISH NOTICES –  AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Frar 2020

  Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala taċ-Centru mid-9.30am ‘l quddiem. Coffee Morning: On Tuesday, a Coffee Morning will be held in aid of the Parish, in the hall at St Julians Centre from 9.30am onwards. L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied. Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence: After 6.30pm mass there will be the Adoration of the Cross in the Parish Church. There will also be the placing of the ashes during every Mass. Family Visits: Inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa l-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni, Blocks D, F u G, u nhar il-Ġimgħa nżuru Triq Abbe’ de Vertot, Triq Nicholas Monserrat, Triq Schemerhorn u Blocks E u K. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Blocks D, F and G in Ta’ Giorni on Thursday, and Abbe’ de Vertot Street, Nicholas Monserrat Street, Schemerhorn Street and Blocks E and K on Friday. The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni għaż-żagħżagħ: Nhar il-Ġimgħa, il-grupp Connections se jorganiżża adorazzjoni għaż-żagħżagħ fil-Kappella tal-Kunċizzjoni bejn it-8.15pm u d-9.15pm. Adoration for youths: The group Connections is organising an adoration for youths on Friday between 8.15pm and 9.15pm at the Kunċizzjoni Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal. Il-familji huma mħeġġa li jattendu. Family Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend. Sunday buffet lunch: Se tkun organiżżata ikla fund raising għall-familja kollha nhar il-Ħadd 8 ta’ Marzu fis-1.00pm fis-sala taċ-Ċentru. Postijiet huma limitati.  Għal biljetti ċemplu l-uffiċċju parrokkjali. Sunday buffet lunch: A fund raising buffet lunch for all the family is being organised at the St Julians Centre hall on Sunday 8th March at 1pm.  Places are limited.  One can call the parish office to obtain tickets. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur fuq karta adattata għal din it-tip ta’ publikazzjoni prestiġjuża. Ktieb b’qoxra ħoxna jinbiegħ €50, iżda min jordnah mingħand il-Kappillan jieħdu bi prezz imraħħas ta’ €40. Ktieb b’qoxra ratba jinbiegħ €30, iżda min jordnah mingħand il-Kappillan jieħdu bi prezz imraħħas ta’ €25. Booking mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages on special paper.A hard cover copy will cost €50 but will be available for €40...

Read More