AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 26 – 27 ta’ Settembru 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 26 – 27 ta’ Settembru 2020

Festa tal-Madonna tar-Rużarju: Minnflok il-purċissjoni tas-soltu, nhar il-Ġimgħa li taħbat l-ewwel ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali se jsir Rużarju mmeditat u Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat. Quddiesa bl-Ingliż: Wara assenza ta’ 3 xhur, il-quddiesa tal-Ħadd tal-12.15pm se terga’ tibda ssir bl-Ingliż.

Read More

Thank You for Commanding the Impossible

Thank You for Commanding the Impossible

“Then in anger the master handed him over to the torturers until he paid back all that he owed. My heavenly Father will treat you in exactly the same way unless each of you forgives his brother from his heart.” —Matthew 18:34-35 If we don’t accept the grace to forgive those who have sinned against us: • the Lord remembers our sins in detail (see Sir 28:1), • we should not expect to be healed by the Lord (Sir 28:3), • we will not be forgiven (Sir 28:2, 4-5), and • we will be handed over to torturers, such as compulsiveness, fear, depression, self-hatred, anxiety, and other evils (Mt 18:34-35). Therefore, we must accept the grace to forgive our brothers and sisters in Christ immediately (see Mt 5:25), repeatedly (Mt 18:22), and from the heart (Mt 18:35). This applies not only to those who have stopped sinning against us but also to those continuing to sin against us. This applies even to our enemies. Obviously, it is humanly impossible to forgive. “To err is human; to forgive is divine” (quoted from Alexander Pope). Our only hope is to turn to the Lord, Who is divine. He always provides the grace to obey His commands. He raises us above our human limitations to empower us to choose to forgive immediately all who have sinned against us. Jesus gives us the privilege to live in the new world of grace and mercy. How awesome it is to share in the miracle and mystery of forgiving! Thank You, Jesus, for Your command that we forgive from the heart 70 x 7 times! (Mt 18:22) Thank You for grace and mercy beyond measure! Alleluia! PRAYER: Father, may I look at forgiving others the way You do. PROMISE: “None of us lives as his own master and none of us dies as his own master. While we live we are responsible to the Lord, and when we die we die as His servants.” —Rm 14:7-8 PRAISE: Lord, You are descended from David yet Son of God (Rm 1:3-4). Praise You Jesus! For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th September 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th September 2020

  Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof:  Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-7.00pm se jirċievu l-Griżma tal-Isqof 50 tifel u tifla fil-Parroċċa tagħna.  Filwaqt li nżommuhom fit-talb tagħna matul din il-ġimgħa, navżaw li l-Quddies tas-7.00pm għal dawn il-jumejn tkun riżervata biss għal dawk li se jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni. Confirmation: This Thursday and Friday, 50 boys and girls will celebrate their Confirmation in our Parish during the 7.00pm Mass in church.  While we will be keeping them in our prayers, we would like to advise that the Masses on these two days will be restricted to those who are taking part in the celebration. Ġabra: Bħal ma avżajna l-ġimgħa l-oħra, ix-xogħol ta’ manutenzjoni fuq iċ-chillers tas-sistema tal-arja kundizzjonata fil-knisja se jiswa madwar €4,500.  Nirringrazzjawkom minn qalbna tal-ġabra li saret il-weekend li għadda u donazzjonijiet li tajtuna b’risq din l-ispiża.  Ġbarna s-somma sabiħa ta’ €2,600.  Il-ġabra tal-lum ukoll se tkun għal dan il-għan biex niġbru l-ispejjeż li fadal.  Nirringrazzjawkom tal-generosita’ u s-sapport tagħkom. Collection: As advised last weekend, the maintenance work on the air conditioning chillers is estimated to cost around €4,500. We thank you for all your donations and collections made in the past week.  So far €2,600 have been collected.  Today’s collection is also going to be in aid of this work so that we can collect all that is needed.  We thank you once again form your support and...

Read More

THE HIGHEST STANDARDS FOR UNITY

THE HIGHEST STANDARDS FOR UNITY

“If your brother should sin against you, go and point out his sin.” —Matthew 18:15, our translation ……………………………… Jesus prays that His Church would be one as He and His Father are one (Jn 17:21). Jesus has exceptionally high standards for unity in His Church so that the world would believe that the Father sent Jesus (Jn 17:21). This may come as a surprise to us, for our experience in our local churches may be that of denominational and factional disunity. Yet Jesus never changes His standards. He insists on His Church reflecting the unity of the Trinity. To prevent disunity, dispel disunity, and build unity, the Holy Spirit works in the following ways. He gives us: • the Sacrament of Reconciliation, • the responsibility and wisdom to correct our brothers and sisters in Christ (see Ez 33:8; Mt 18:15), • the charity and discipline to keep our differences with another brother or sister private (see Mt 18:15), • the deeper presence of Jesus and the power of prayer when Christians gather in unity in Jesus’ name (see Mt 18:19-20), • submission to the authority of the leaders of our church (see Mt 18:17), and • redemptive suffering (see Jn 11:51-52). The Holy Spirit enables us never to have to settle for less than the best unity in the Church. However, we must be docile to the Holy Spirit and follow His ways of reconciliation and unity exactly and sacrificially. Come, Holy Spirit of unity! (see 1 Cor 12:13; Eph 4:3) Come and give us a new Pentecost of unity! PRAYER: Father, free the Church to accept her participation in the unity of the Trinity, as soon as possible. PROMISE: “Owe no debt to anyone except the debt that binds us to love one another.” —Rm 13:8 PRAISE: Have you ever been put in jail for “proclaiming the resurrection of the dead in the person of Jesus”? (see Acts 4:1-3) Risen Jesus, give me the strength of Your apostles!  (From a reflection by Fr Al Lauer, Presentation Minisitries) For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 ta’ Settembru 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 ta’ Settembru 2020

  Festa Nazzjonali: Nhar it-Tlieta 8 ta’ Settembru, hi l-Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija – Festa Nazzjonali. Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ fost il-ġimgħa. National Feast: Tuesday 8th September, the feast of the Birth of the Virgin Mary, is a national feast. Mass times will be the same as weekdays. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 20 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 20th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office hours. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Awwissu għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Jesmond Cutajar, Austin Grixti, Tanya Wismayer, David Borg, Giuseppe Farrugia, Paul Tonna, Henry Hunt u Rita Toledo. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Jesmond Cutajar, Austin Grixti, Tanya Wismayer, David Borg, Giuseppe Farrugia, Paul Tonna, Henry Hunt and Rita Toledo who entered eternal life during the month of August. Eternal rest give unto them O Lord...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 t’Awwissu 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 t’Awwissu 2020

  Quddiesa tal-Festa: Għada filgħaxija/Illejla, il-Quddiesa tas-7pm se tkun il-Quddiesa tal-Festa ta’ San Giljan u tkun animata mill-Amadeus Chamber Choir. Fl-aħħar tal-quddiesa titkanta l-Antifona ta’ San Giljan u tingħata l-Barka Sagramentali.  Nagħlqu ċ-ċelebrazzjoni bl-Innu Popolari ta’ San Giljan.  Il-Quddiesa se tintwera live fuq il-YouTube Channel tal-Parrocca, kif ukoll live fuq Xejk TV. Feast Mass: Tomorrow/This evening, the 7.00pm Mass will be the Mass celebrating the feast St Julian and will be animated by the Amadeus Chamber Choir. The Mass will be concluded by the Antiphone of St Julian, a Sacramental Blessing and the Hymn of St Julian.  It will be transmitted live on the Parish’s YouTube Channel as well as on Xejk TV. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 20 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 20th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next six months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office...

Read More