PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 21st to 22nd April 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 21st to 22nd April 2018

  Family Visits: On Monday will be the last day of this year’s Family Visits and we will be visiting familes who live in upper Lapsi Street.  We thank all the helpers who helped out during this time and all the families who welcomed us.   Coffee Morning: On Tuesday a Coffee Morning will be held in aid of the Parish, in the hall by the Parish Church from 9.30am onwards.   Catechism Meeting: This Thursday a meeting will be held for all parents of children who are going to do their First Holy Communion this June. The meeting will be held at 7.00pm at the Primary School.   Children’s Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend.   Pro-Life Manifestation: The Life Network Foundation invites all Maltese and Gozitan citizens to embrace the value of human life and to join them and our Bishops on Sunday 22nd April in front of Castille from 4.00pm to 5.30pm.  Everyone is encouraged to attend with family and...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ April 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ April 2018

  Family Visits: Nhar it-Tnejn tkun l-aħħar ġurnata tal-Family Visits in-naħa ta’ fuq ta’ Triq Lapsi. B’hekk nagħlqu l-Family Visits għal din is-sena.  Nirringrazzjaw lill-helpers kollha li għinuna matul il-Family Visits u l-familji kollha li laqgħuna.   Coffee morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa, fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.   Laqgħa – Katekiżmu: Nhar il-Ħamis se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej. Il-laqgħa se ssir fl-Iskola Primarja fis-7.00pm.   Quddiesa tat-tfal: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun bis-sehem tat-tfal.   Manifestazzjoni favur il-Ħajja: Il-Fondazzjoni Life Network tistieden lill-Maltin u l-Għawdxin kollha li jgħożżu l-valur tal-ħajja umana sabiex ningħaqdu mal-Isqfijiet il-Ħadd 22 ta’ April. Niltaqgħu quddiem Kastilja mill-4.00pm sal-5.30pm. Inħeġġukom tattendu mal-familjari u...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 14th to 15th April 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 14th to 15th April 2018

  Family Visits: On Monday we will continue the Family Visits and we will be visiting familes who live in the Ta’ Giorni Housing Estate area. The Parish helpers will contact you with the time of the appointment.  The whole programme is also available in the Flimkien Ġorġ Borg Olivier Street: Residents living in Ġorġ Borg Olivier Street and wish to have their house blessed may call the Parish Office in the mornings until Friday. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission notifies you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 20th April.  Transport will leave at 9.45am from Spinola.  All those who wish to book  may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening. Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church. Diaconate Ordination: Four new Deacons will be ordained at the Imdina Cathedral on Sunday at 9am. These include Aayrton Muscat who will be serving in this parish this summer as well as Jean Gove’ and Matthew Pulis who spent their summer with us in the past...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ April 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ April 2018

  Family Visits: Nhar it-Tnejn jitkomplu il-Family Visits fil-Housing Estate ta’ Ta’ Ġiorni. Il-helpers jiġu javżawkom xi ġranet qabel u jagħtukom appuntament. Il-programm kollu jinsab ukoll fil-Flimkien.   Triq Ġorġ Borg Olivier: Ir-residenti li jogogħdu fi Triq Gorg Borg Olivier u jixtiequna nżuruhom, għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali filgħodu sa nhar il-Ġimgħa filgħodu.   Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa. Ser ikun hemm it-trasport fl-9.45am minn Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija.   Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali   Ordinazzjoni Djakonali: Nhar il-Ħadd li ġej se ssir l-Ordinazzjoni ta’ 4 Djakni ġodda fil-Katidral tal-Imdina fid-9.00am. Fost dawn id-Djakni hemm Aayrton Muscat li se jkun qed iservi f’din il-parroċċa kif ukoll Jean Gove’ u Matthew Pulis li għamlu sajf magħna fi snin li...

Read More

“Kristu Qam, Hallelujah!”

“Kristu Qam, Hallelujah!”

 “U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet” (Mt 28:7). Inħossu tintqal lilna wkoll din l-istedina biex “immorru malajr” inħabbru lill-irġiel u nisa ta’ żmienna dan il-messaġġ ta’ ferħ u ta’ tama. Ta’ tama żgura, għax minn meta, ma’ sbiħ it-tielet jum, Ġesù mislub qam mill-mewt, l-aħħar kelma m’għadhiex iżjed tal-mewt, imma tal-ħajja! U din hi ċ-ċertezza tagħna. L-aħħar kelma mhix il-qabar, mhix il-mewt, imma l-ħajja! Għalhekk intennu tant: “Kristu qam”. Għax fih il-qabar ġie mirbuħ, twieldet il-ħajja. Grazzi għal din il-ġrajja, li ġġib il-veru u proprju ġdid fl-istorja tal-bniedem, aħna msejħa nkunu bnedmin ġodda skont l-Ispirtu, u naffermaw il-valur tal-ħajja. Dan diġà hu l-bidu tal-qawmien tagħna. Inkunu rġiel u nisa tal-qawmien, irġiel u nisa tal-ħajja, jekk, qalb il-ġrajjiet li jġarrbu lid-dinja tagħna – għandna tant minnhom illum – qalb il-mondanità li tbegħidna minn Alla, nagħrfu nagħmlu ġesti ta’ solidarjetà, ġesti ta’ akkoljenza, inseddqu x-xewqa universali tal-paċi u l-aspirazzjoni għal ambjent ħieles mill-qerda. Huma sinjali komuni u umani, imma li, imwieżna u mmexxija mill-fidi fi Kristu Rxoxt, jiksbu effett wisq ogħla mill-ħiliet tagħna. U dan huwa hekk għax Kristu hu ħaj u jaħdem fl-istorja permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu: jifdina mill-miżerji tagħna, jilħaq kull qalb umana u jrodd it-tama lil kull min hu maħqur u qed ibati. Il-Verġni Marija, xhud siekta tal-mewt u tal-qawmien ta’ Binha Ġesù, tgħinna nkunu sinjali ċari ta’ Kristu Rxoxt qalb il-ġrajjiet tad-dinja tagħna, biex kull min iħossu mġarrab u f’diffikultà ma jibqax vittma tal-pessimiżmu u tat-telfa, tar-rassenjazzjoni, imma jsib fina tant aħwa li joffru l-għajnuna u l-faraġ tagħhom. L-Omm tagħna tgħinna nemmnu bil-qawwa kollha fil-qawmien ta’ Ġesù: Ġesù qam, hu ħaj hawn, fostna, u dan hu misteru hekk tal-għaġeb tas-salvazzjoni li kapaċi jibdel il-qlub u l-ħajjiet tagħna. U tidħol b’mod partikulari għall-komunitajiet Insara ppersegwitati u maħqura li llum, f’tant irkejjen tad-dinja, huma msejħa għal xhieda aktar iebsa u qalbiena. Nawgura għaldaqstant lil kulħadd Għid Qaddis mimli bil-ferħ u l-paċi li jaf joffrilna biss Kristu Rxoxt. Fr...

Read More

THANK YOU – Sponsor a Meal for Easter

THANK YOU – Sponsor a Meal for Easter

‘Sponsor a Meal’ for families within our Parish has been a great success not only for the families who received the meals but also for the numerous benefactors who came forward to participate in this project.  Forty families covering a total of 102 persons were provided with a cooked meal this Easter.   We would like to thank all benefactors who prepared a meal and also others who preferred to give a monetary donation aimed at supporting these families according to their needs.  The supply of the main course by Manouche Craft Bakery and Bistro as well as the Colombas donated by Park Towers Supermarket, St Julians is greatly appreciated.   Thank you also to all volunteers, particularly the members of the Diaconia Commission who made this project possible. May the Peace and Serenity that we all experienced through Community Sharing, fill us with Joy and Blessings during the year.     Fr Claude Portelli Parish...

Read More