Tinġis, Skart u Kultura tar-Rimi

Tinġis, Skart u Kultura tar-Rimi

Dan ix-xahar t’Ottubru li fil-bidu tiegħu niċċelebraw lil San Franġisk t’Assisi,, xtaqt naqsam ftit ħsibijiet mill-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si. Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-kultura tal-iskart u r-rimi li lkoll nafu ħakmet is-soċjeta tagħna u b’xi mod lanqas biss qed nintebħu kif tlifna l-kontroll tagħha wkoll. Il-Papa Franġisku jgħidilna f’paragrafi 20-22 li jeżistu għamliet ta’ tinġis li lin-nies qed jolqtuhom ta’ kuljum.  Meta wieħed hu espost għal tinġis fl-atmosfera, is-saħħa tiegħu hi milquta b’bosta modi, u dan iseħħ b’mod partikulari fil-każ ta’ dawk li huma l-iktar foqra, u jwassal għal miljuni ta’ mwiet bikrija.  Ngħidu aħna, wieħed jimrad għax jibla’ man-nifs kwantitajiet għolja ta’ duħħan minn karburanti li nużaw biex insajru jew biex nisħnu.  Ma’ dan inżidu t-tinġis li jolqot lil kulħadd, ikkawżat mit-trasport, mid-dħaħen tal-fabbriki, mir-rimi ta’ sustanzi li jarmu l-aċtu fil-ħamrija u l-ilma, mill-fertilizzanti, insettiċidi, fungiċidi, erbiċidi u pestiċidi ġeneralment velenużi.  It-teknoloġija li, marbuta mal-interessi finanzjarji, tippretendi li hi s-soluzzjoni waħdanija għall-problemi, fil-fatt mhix kapaċi tilmaħ il-misteru tal-għadd ta’ relazzjonijiet li jeżistu bejn l-affarijiet, u minħabba f’hekk xi kultant tħoll problema u toħloq oħra ġdida. Il-Papa Franġisku jkompli jgħid li ta’ min iqis ukoll it-tinġis mill-iskart, inkluż dak perikuluż li nsibu f’diversi ambjenti.  Kull sena jinħolqu mijiet ta’ tunnellati ta’ skart, ħafna minnu mhux bijodegradabbli: skart domestiku u kummerċjali, skart tal-kostruzzjoni, skart kliniku, elettroniku jew industrijali, skart velenuż u radjuattiv ħafna.  Id-dinja, id-dar tagħna, donnha qed tinbidel dejjem iżjed f’depożitu kbir ta’ żibel.  F’ħafna nħawi tal-pjaneta, l-anzjani jiftakru b’nostalġija l-pajsaġġi ta’ dari, li issa jidhru mirduma taħt imniezel ta’ żibel mixħut ’l hawn u ’l hinn.  Kemm l-iskart industrijali u kemm il-prodotti kimiċi użati fl-ibliet u fl-għelieqi, jistgħu jipproduċu effett ta’ ‘bijoakkumulazzjoni’ fl-organiżmi ta’ dawk li jgħixu fl-inħawi tal-madwar, li tinħass anki meta l-livell ta’ preżenza ta’ element tossiku f’dak il-post hu baxx.  Ħafna drabi jittieħdu miżuri biss meta jkunu diġà dehru effetti irriversibbli għas-saħħa tal-persuni. Dawn il-problemi, skont Papa Franġisku, huma marbuta bil-kbir mal-kultura tar-rimi, li tolqot lill-persuni mwarrba bħalma tolqot lill-oġġetti li f’qasir żmien jinbidlu f’żibel.  Ngħidu aħna, sewwa nintebħu li l-parti l-kbira tal-karta li tinħadem qed tintrema bla ma tiġi rriċiklata.  Donna nsibuha bi tqila nifhmu li l-mod kif jaħdmu l-ekosistemi naturali għandu jservi ta’ xempju għalina: il-pjanti jissintetizzaw sustanzi nutrittivi li fuqhom jgħixu l-erbivori; dawn min-naħa tagħhom jgħajxu lill-karnivori, li jfornu kwantitajiet importanti ta’ rimi organiku, li mbagħad jagħtu lok għal ġenerazzjoni ġdida ta’ pjanti.  Għall-kuntrarju, is-sistema industrijali, fit-tarf taċ-ċiklu ta’ produzzjoni u ta’ konsum, ma żviluppatx il-ħila li tassorbixxi u tutilizza mill-ġdid l-iskart u l-prodotti sekondarji.  Għadu ma rnexxilniex nadottaw mudell ċirkulari ta’ produzzjoni li jiżgura riżorsi għal kulħadd u għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna, u li jitlob minna li nillimitaw kemm nistgħu l-użu tar-riżorsi mhux rinnovabbli, nimmoderaw il-konsum, u nżidu l-użu effiċjenti, l-użu...

Read More

Zuntier Akbar, Isbaħ u aktar Komdu

Zuntier Akbar, Isbaħ u aktar Komdu

Ix-xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja issa beda’ jidher ġmielu.  Kull min jaddi minn ħdejn il-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan jinnota li issa iz-zuntier diġa kiber biċċa sew u jinfed man-naħa tal-bieb ta’ fejn is-sala parrokjali.  U dan ghad mhux kollox għax issa jonqos ix-xogħol fuq in-naħa l-oħra tal-knisja ! Dan iz-zuntier ser ikollu ħafna vantaġġi u jista’ jintuża u jitgawda minn dawk kollha li jiffrekwentaw l-inħawi tal-knisja parrokjali.  Żgur li ser ikun komdu ħafna għal dawk li wara l-quddiesa jħobbu jaddu ftit ħin jgħidu kelma, jista’ jintuża għall-attivitajiet soċjali, aktar komdu għall-purċissjonijiet, aktar komdu għan-nies.  Insomma vantaġġi enormi li qabel ma kellniex. Ħolma ta’ kappillan li ħabbarha meta huwa daħal f’din il-kariga ftit aktar minn 8 snin ilu….ħolma li bil-kalma u b’ħafna ħidma li ma tidhirx twettqet u saret realta’.  Ħolma li ssemmiet kemm il-darba għal snin sħaħ imma li qatt ma twettqet u dejjem tħalliet fuq l-ixkaffa.  Ħolma li Dun Claude ma kienx qed jaraha bħala ħolma imma li kien qed iħares lejha bħala sfida.  Sfida li issa rebaħa u li lkoll flimkien ser ingawdu....

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 14th to 15th October 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 14th to 15th October 2017

    Fund raising activity: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.   Grupp Hbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 20th Oct where there will be an outing to Zabbar, where a mass will be held in the Sanctuary of Our Lady of Graces followed by a visit to the church museum and a meal.  Transport will leave at 8.45am from Spinola.  All those who wish to book  may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening.   Mass for Children: A children’s mass will be held next Sunday at 9.30am and the candidates for Confirmation will be attending.   Mission Sunday: A special collection will be organised next Sunday being Mission Sunday.   Collection – Hospice Malta: Hospice Malta would like to thank all parishioners for their generous contributions during the collection held last weekend in aid of their cause.  The collection amounted to €2097.  Thank you to all those who contributed....

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 t’Ottubru 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 t’Ottubru 2017

  Attivita’ ta’ fundraising: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa, fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.   Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 20 t’Ottubru se ssir Ħarġa għal Ħaż-Żabbar fejn issir Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u wara nżuru l-Mużew tal-Knisja u nkomplu b’ikla. Nitilqu minn Pjazza Spinola fid-8.45am. Importanti li min jixtieq jibbukkja, iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta 17 t’Ottubru filgħaxija.   Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa mit-tfal għall-familja kollha fid-9.30am fejn ser issir ukoll il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Griżma fit-28 t’Ottubru.   Ġurnata Missjunarja: Il-Weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-Missjoni.   Ġabra – Hospice Malta: Hospice Malta jixtiequ jirringrazzjaw ħafna lill-parruċċani kollha li kkontribwew il-weekend li għadda fil-ġbir li sar b’risq il-ħidma tal-Hospice. Inġabret is-somma sabiħa ta’ €2097. Grazzi lil...

Read More

Aktar xogħol fuq iċ-Ċentru Parrokjali

Aktar xogħol fuq iċ-Ċentru Parrokjali

Ix-xogħol fuq iċ-Ċentru Parrokjali San Ġiljan miexi b’ritmu mgħaġġel.  Bħalissa għaddej xogħol ta’ kisi – kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa, xogħol ta’ katusi, żbarazzar u ħafna xogħol ieħor. Hawn taħt qed inwasslulkom xi ritratti li ttieħdu f’partijiet differenti ta’ din il-binja taċ-Ċenru Parrokjali San Ġiljan.  Ser tkun qed tkopri diversi faċilitajiet għall-ġid tal-komunita’ Ġiljaniża. Araw ir-ritratti hawn taħt:   This slideshow requires JavaScript....

Read More

Ikompli x-Xogħol fuq iz-Zuntier

Ikompli x-Xogħol fuq iz-Zuntier

Wara l-waqfa għall-festa ta’ San Ġiljan u xi jiem ta’vaganzi mistħoqqa lill-ħaddiema issa qed jitkompla ix-xogħol marbut mal-bini taz-zuntier tal-knisja parrokjali. Kull min jaddi mill-inħawi tal-knisja bħalissa jinnota xogħolijiet ta’ bini u ta’ konkrit fuq iż-żewġ naħat tal-bini taċ-ċentru parrokjali.  Fuq naħa. iz-zuntier irid jitkompla u jiftaħ eżatt quddiem il-Book Centre, waqt li n-naħa l-oħra irid jingħaqad mal-lift. Fi ftit xhur oħra l-komunita’ Ġiljaniża ser ikollha zuntier ferm isbaħ u ferm ikbar li jkun jista’ jitgawda minn kulħadd.  Rigal ferm sabiħ lill-komunita’ meta resqin biex niċċelebraw il-ħamsin sena tal-knisja parrokjali.   This slideshow requires...

Read More