URGENT need of Donations

URGENT need of Donations

There are some families in our Parish who urgently need help as follows : One family needs a fridge. Imagine summer without the possibility of having even a cold bottle of water!!! Two families with babies are asking for nappies and baby food. Another family is in need of a handyman who can volunteer to fix a broken lock and hang some items on walls. This effort is being co-ordinated by the Kummissjoni Djakonija of our Parish together with the Social Work Consultant who voluntarily helps out at the Parish.      ...

Read More

Christmas Cracker mill-Kummissjoni Djakonija

Christmas Cracker mill-Kummissjoni Djakonija

 Infakkru  li bħalissa, fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija, filwaqt illi fil-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni hemm qfief apposta; min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu pakkett żgħir jew Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna...

Read More

Seminar Djakonija 25 t’Ottubru 2014

Seminar Djakonija 25 t’Ottubru 2014

Tlett membri mill-Kummissjoni Djakonija tal-parroċċa ta’ San Ġiljan attendew għal-Seminar li sar fil-25 t’ Ottubru 2014 fis-Seminarju, Tal-Virtu, Rabat. Dan kien organiżżat mill-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat bit-tema “Għall-Qadi tal-Bniedem: Il-Viżjoni tal-Papa Franġisku.” Wara taħdita minn Fr. Joe Galea Curmi, il-parteċipanti nqassmu f’għaxar workshops u ddiskutew wieħed mis-suġġetti tas-Seminar. Id-diversi suġġetti li ġew diskussi waqt is-seminar kienu:- –   Għall-qadi tal-bniedem bl-azzjoni u bil-kelma. –   Irridu nibnu komunita’ li tkun għall-qadi tal- bniedem ta’ kull reliġjon, razza, lewn, qagħda soċjali u orjentament. –   Iċ-ċentralita’ tal-bniedem fis-servizzi tagħna. –   Għall-qadi tal-bniedem li qiegħed fil-periferija jew mormi. –   L’għażla preferenzjali tal-faqar. –   Diversita’ u kollaborazjoni fil-ħidma tagħna. –   Komunita’ u l-akkumpanjament għall-qadi tal- bniedem. –   Sfidi u opportunitajiet fil-ħidma tagħna. –   Attitudnijiet li jgħinu jew li jfixklu il-qadi tal-bniedem. –   Sorsi ta’enerġija u mudelli ta’ispirazzjoniet. Is-Seminar spiċċa b’messaġġ mill-Isqof Charles Scicluna. L-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat ser jaħdem biex ilesti Codiċi ta’Etika biex titqassam mal-Parroċċi...

Read More