SPONSOR A MEAL FOR CHRISTMAS

SPONSOR A MEAL FOR CHRISTMAS

Community sharing of the Joy and Blessings during the Christmas Season   Thinking of others at this time of year will enhance the Peace and Serenity in our hearts and families   Help us provide a cooked meal for 40 of the families we support during the year   Further details will be shared with all those who volunteer in making a difference in others lives   All those who are interested please phone the Parish Office by Tuesday 12th December 2017   Phone No 21380270     May God shower you all with His Blessings and Peace Fr...

Read More

URGENT need of Donations

URGENT need of Donations

There are some families in our Parish who urgently need help as follows : One family needs a fridge. Imagine summer without the possibility of having even a cold bottle of water!!! Two families with babies are asking for nappies and baby food. Another family is in need of a handyman who can volunteer to fix a broken lock and hang some items on walls. This effort is being co-ordinated by the Kummissjoni Djakonija of our Parish together with the Social Work Consultant who voluntarily helps out at the Parish.      ...

Read More

Christmas Cracker mill-Kummissjoni Djakonija

Christmas Cracker mill-Kummissjoni Djakonija

 Infakkru  li bħalissa, fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija, filwaqt illi fil-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni hemm qfief apposta; min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu pakkett żgħir jew Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna...

Read More

Seminar Djakonija 25 t’Ottubru 2014

Seminar Djakonija 25 t’Ottubru 2014

Tlett membri mill-Kummissjoni Djakonija tal-parroċċa ta’ San Ġiljan attendew għal-Seminar li sar fil-25 t’ Ottubru 2014 fis-Seminarju, Tal-Virtu, Rabat. Dan kien organiżżat mill-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat bit-tema “Għall-Qadi tal-Bniedem: Il-Viżjoni tal-Papa Franġisku.” Wara taħdita minn Fr. Joe Galea Curmi, il-parteċipanti nqassmu f’għaxar workshops u ddiskutew wieħed mis-suġġetti tas-Seminar. Id-diversi suġġetti li ġew diskussi waqt is-seminar kienu:- –   Għall-qadi tal-bniedem bl-azzjoni u bil-kelma. –   Irridu nibnu komunita’ li tkun għall-qadi tal- bniedem ta’ kull reliġjon, razza, lewn, qagħda soċjali u orjentament. –   Iċ-ċentralita’ tal-bniedem fis-servizzi tagħna. –   Għall-qadi tal-bniedem li qiegħed fil-periferija jew mormi. –   L’għażla preferenzjali tal-faqar. –   Diversita’ u kollaborazjoni fil-ħidma tagħna. –   Komunita’ u l-akkumpanjament għall-qadi tal- bniedem. –   Sfidi u opportunitajiet fil-ħidma tagħna. –   Attitudnijiet li jgħinu jew li jfixklu il-qadi tal-bniedem. –   Sorsi ta’enerġija u mudelli ta’ispirazzjoniet. Is-Seminar spiċċa b’messaġġ mill-Isqof Charles Scicluna. L-Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat ser jaħdem biex ilesti Codiċi ta’Etika biex titqassam mal-Parroċċi...

Read More