Quddiesa Speċjali għall-Familji

Quddiesa Speċjali għall-Familji

Il-Ħadd 28 ta’Diċembru 2014, il-Grupp Żwieg U Familja tal-parroċċa ta’ San Ġiljan, organiżża quddiesa għall-familji fl-okkażżjoni tal-festa tal-Familja Mqaddsa ta’Nażaret.  Matul din il-quddiesa, il-koppji preżenti ġeddew il-wegħdiet taż-Zwieġ.  Il-quddiesa tmexxiet mill-kappillan Fr Claude Portelli.  Is-sur Carm Fenech flimkien mal-grupp żwieġ u familja ikkordinaw din l-okkażżjoni.  Għal iżjed ritratti żur il-paġna “Parroċċa San Ġiljan” fuq facebook.            ...

Read More

Jiġi fi tmiemu l-Kors bi Tħejjija għaż-Żwieġ

Jiġi fi tmiemu l-Kors bi Tħejjija għaż-Żwieġ

Ix-xahar ta’Diċembru ġab miegħu it-tmiem tal-kors bi tħejjija għas-Sagrament taż-Żwieġ organizzat mill-Grupp Zwieġ u Familja tal-parroċċa ta’ San Ġiljan.  Il-kors intemm b’quddiesa immexxija mill-kappillan Fr Claude Portelli.  Matul din il-quddiesa ġew ippreżentati iċ-ċertifikati, kif ukoll il-koppji ġew imħeġġa biex jagħtu rigal lil xulxin waqt il-mument tal-paċi, iġifieri qabel it-Tqarbin.       This slideshow requires...

Read More