Sehem it-Tfal fiċ-Ċelebrazzjonijiet tal-125 sena mit-Twaqqif tal-Parroċċa

Sehem it-Tfal fiċ-Ċelebrazzjonijiet tal-125 sena mit-Twaqqif tal-Parroċċa

Kif tħabbar ftit xhur ilu, il-parroċċa Ġiljaniża qed tiġbor biex fuq l-eżempju ta’ San Ġiljan, tagħti rigal ta’karita’ lid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi.  It-tfal ta’ San Ġiljan ukoll ser ikollhom sehem f’dan ir-rigal li ser jiġi preżentat fil-ġimgħa tal-festa f’Awwissu li ġej. Illum waqt il-Quddiesa tat-Tfal, tqassmet karta (ara ritratt) li fuqha it-tfal għandhom ċirku fejn jimmarkaw kull 10 ċenteżmi li jiġbru.  Dawn il-karti, flimkien mal-flus miġbura ser jingħataw lill-kappillan waqt il-quddiesa tat-tfal ta’ Ħadd il-Palm, iġifieri fl-20 ta’ Marzu 2016. Dawk li ma kenux preżenti u jixtiequ jagħtu id=donazzjonijiet tagħhom jistghu iniżżlu l-karta minn fuq il-website tal-parroċċa, jew jiġbruha minn ħdejn il-bieb...

Read More

Ġest Sabiħ mit-Tfal tal-Parroċċa

Ġest Sabiħ mit-Tfal tal-Parroċċa

Waqt il-Quddiesa li ġiet organiżżata mit-tfal għat-tfal fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan, il-kappillan Fr Claude Portelli waqt l-omelija, spjega kif aħna lkoll imsejħin biex ngħinu lil ħaddiehor jara s-sabiħ tal-ħajja.    Biex inwettqu dan fil-konkret, stieden lil kull min xtaq biex b’donazzjoni ta’ € 2.50 ikun qed jikkontribwixxi biex jinxtraw pakketti ta’ gallettini bil-kliem LOVE u HOPE. (ara ritratt).  Dawn il-pakketti ser jitqassmu lit-tfal rikoverati fir-Rainbow Ward f’Mater Dei u fl-isptar...

Read More

Preparazzjoni għall-Quddiesa tat-Tfal

Preparazzjoni għall-Quddiesa tat-Tfal

Il-kor tat-tfal tal-parroċċa ta’ San Ġiljan, bħalissa għaddej bil-preparamenti biex il-Ħadd 21 ta’ Diċembru 2014 janima l-quddiesa li tiġi organiżżata mit-tfal għat-tfal u l-familja kollha.  Matul din il-quddiesa ser tittella play mit-tfal kif ukoll ser jitbierku il-bambini.  Il-kor tat-tfal qed jitmexxa minn Ms Marie Louise Spiteri.       This slideshow requires...

Read More

Ngħinu lid-Dar tal-Providenza

Ngħinu lid-Dar tal-Providenza

Nhar il-Ħadd li għadda, 30 ta’Novembru 2014, waqt il-Quddiesa tat-tfal fid-09.30am tnediet kampanja ta’ġbir ta’ 10 ċenteżmi kuljum għal matul l-Avvent.  Il-flus miġbura ser jiġu preżentati lill-Kappillan Fr Claude Portelli, waqt il-Quddiesa li jmiss tat-tfal fil-21 ta’Diċembru 2014.  Min naħa tiegħu, il-Kappillan ser jirdoppja is-somma miġbura u din ser tingħata bħala donazzjoni lid-Dar tal-Providenza.  Bħala għajununa biex jinġabru għaxar ċenteżmi kuljum tqassmet karta biex tkun t’għajnuna.  Tista’ tagħmel download hawn:   10 Ċenteżmi kuljum.pdf (251...

Read More

Advent Calendar 2014

Advent Calendar 2014

During last Sunday’s Children’s Mass, a calendar with Advent activities for children was given out to all the children present. This calendar has one activity for each day of Advent.  If there is anyone who was not present during the Mass but would still like to follow the activities, the calendar can be downloaded from here: Advent Calendar 2014.pdf (250...

Read More

Tberik tal-Girlanda tal-Avvent

Tberik tal-Girlanda tal-Avvent

Waqt il-Quddiesa tad-09.30am fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan, ġew imbierka il-girlandi tal-Avvent.  Din il-quddiesa tiġi organiżżata mit-tfal għat-tfal.  Il-kappillan Fr Claude Portelli mexxa iċ-ċelebrazzjoni, waqt li l-kor tat-tfal immexxi minn Marie Louise Spiteri anima l-quddiesa.             This slideshow requires...

Read More