AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

  Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se tkun quddiesa fid-9.00am ġewwa Paceville segwita minn buffet breakfast nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Grupp Ħbiberija: A mass at 9.00am at Our Lady of Good Counsel Church, Paceville followed by a buffet breakfast in aid of the Parish is to be held on Friday 17th January. One can contact the parish office for further information. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th January at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office. Donazzjoni tad-demm: Il-kunsill lokali jixtieq javża li l-Mobile Blood Donation Unit se jkun fil-Pjazza Qalb ta’ Gesu nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar għal min jixtieq jagħmel donazzjoni tad-demm. Blood donation: The local council would like to advise that the Mobile Blood Donation Unit is going to be in Pjazza Qalb ta’ Gesu on Wednesday 15th January should one wish to make a blood...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

  Mother and baby club: The Mother and Baby club will resume its meetings on Monday. Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 6 ta’ Jannar bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.   Catechism: Catechism classes will start again this week as usual after the Christmas holidays. Katekiżmu: Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew bħas-soltu wara l-vaganzi tal-Milied.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Mass for newly married couples: A mass will be held on Saturday 11th January at 5.30pm at St John’s Co-Cathedral led by the Archbishop, with a special invitation for newly married couples. Stedina għall-Miżżewġin Ġodda: Nhar is-Sibt, 11 ta’ Jannar, fil-5.30pm  se ssir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt, mmexxija mill-Arċisqof għal dawk il-koppji kollha li żżewġu matul 2019.   Laqgħa mill-Qrib: There will be a meeting on Sunday 26th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.   Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Monday.  Our thanks goes to all the helpers and volunteers. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.   Collection in aid of Dar tal-Providenza: We would like to thank you for the contributions you have made during New Year’s Day Masses in which the sum of Eur3,500 was collected. On behalf of Dar tal-Providenza we thank you for your generosity. Ġabra Dar tal-Providenza: Niringrazzjawkom tal-ġabra li ghamilna fl-ewwel tas-sena li laħqet is-somma sabiħa ta’ Eur3,500. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.   Prayers for our faithful departed: We pray for Charles Smith Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis and John Casa. who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord … Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għadda/ew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Smith, Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis u John Casa. Agħtih/om O Mulej il-mistrieħ ta’...

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 21st to 22nd December 2019

Parish Notices ST JULIANS PARISH 21st to 22nd December 2019

  Confession on Christmas Eve: There will be the service of confession on Christmas Eve in the Parish Church from 9.30am until noon.   Christmas Eve Masses: Immaculate Conception Chapel:                              5.30pm          Mass   Lapsi Church:                    8.30pm          Mass in English   Parish Church:                  6.30pm          Christmas Eve Mass 11.00pm          Hymns by Amadeus Choir Traditional Children’s Christmas Sermon Midnight Mass   Christmas Day: Mass times will be at 8.00am, 9.30am, 11.00am and 12.15pm.   Parish Office: The parish office will be closed until Friday 3rd January.   Feast of the Holy Family: A special Mass for families will be said on Sunday at 9.30am at the Parish Church.    Appreciation: A special thank you goes to those who provided cooked meals and food hampers during this month.   Greetings: The Parish Priest and clergy wish you all a Blessed...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Diċembru 2019

Servizz ta’ Qrar Lejlet il-Milied: Filgħodu se jsir servizz ta’ qrar mid-9.30am sal-12.00pm.   Quddies għal Lejlet il-Milied Kappella tal-Kunċizzjoni: 5.30pm     Quddiesa   Knisja ta’ Lapsi:                 8.30pm      Quddiesa bl-Ingliż   Knisja Parrokkjali:             6.30pm      Quddiesa tal-Vġili 11.00pm   Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir Priedka tat-tfal Quddiesa ta’ nofsillejl   Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.   Uffiċċju Parrokkjali: Minn nhar it-Tlieta, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar it-Tnejn 6 ta’ Jannar.   Festa tal-Familja Mqaddsa: Nhar il-Ħadd fil-Knisja Parrokkjali, ser issir quddiesa speċjali għall-familji fid-9.30am u tiġdid tal-wegħdiet taż-Żwieġ.   Grazzi: Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew ikliet sħan dan il-Milied.   Awguri: Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għall-Milied ħieni lil...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Diċembru 2019

  Grupp Ħbiberija – Ikla għall-Milied: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi ser issir ikla għall-Milied nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru għall-membri tal-Grupp Ħbiberija. Kull min jixtieq aktar dettalji jew min jixtieq jibbukkja, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Wednesday 18th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 16th December. Nhar il-Ħadd 22 ta’ Diċembru: Fid-9.30am ikun hawn quddiesa għall-familji u tberik tal-Bambini. Bejn 10am u 12.00pm, Mons Arcisqof se jkun qiegħed jilqa’ l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida. Fis-7.30pm ikun hawn Kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali mal-Amadeus Chamber Choir. Sunday 22nd December: The 9.30am mass in the Parish Church will be especially for families and there will be the blessing of Baby Jesus. From 10am until noon, Mons Archbishop will be receiving greetings for Christmas and the new year. At 7.30pm there is going to be the Christmas Concert in the Parish Church, animated by the Amadeus Chamber Choir. Kummissjoni Djakonija: Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom bl-għotjiet li poġġejtu fil-qfief fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja, infakkrukom li dawn l-oġġetti tal-ikel se jibqgħu jintlagħu matul din il-ġimgħa biex imbagħad il-ġimgħa ta’ wara jitqassmu lill-familji fil-bżonn. Diaconia Commission: While we thank you for your generosity for all the food items you placed in the baskets at the back of the church, may we remind you that we shall continue to accept food items during this week so that they will be distributed to needy families during the following week. Bejgħ ta’ Ponsjetti u affarijiet tal-Milied: Dan il-weekend se jkun hawn ponsjetti għall-bejgħ. Il-Book Centre għandhom ukoll għall-bejgħ ornamenti, kotba għall-Milied u l-kartolini tal-Parroċċa. Sale of poinsettias and Christmas items: Ponsettias will be available for sale this weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish...

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 7th to 8th December 2019

Parish Notices ST JULIANS PARISH 7th to 8th December 2019

    Coffee morning: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.   Retreat: A half-day retreat for Advent is being held on Friday, a national holiday, at the Sisters of St Clare Monastery from 9.30am until 1pm, including Mass.  One can call the parish office to book.   Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend.   Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church.   Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Wednesday 18th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 16th December.   Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations.   Sale of poinsettias and Christmas items: Ponsettias will be available for sale next weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish cards.   Donations for Albania: Caritas Malta is appealing for your monetary contribution to allow us to help our brothers who lost their houses and families following the earthquake.  Help is needed urgently and Caritas has set up a fund for this aim.  More details are available on the Caritas website.   Transport for blood donations: The council is offering transport for blood donors for those who need it during the blood donation day on the 14th December. One can contact the council for more...

Read More