AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1-2 t’Awwissu 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1-2 t’Awwissu 2020

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, ser ikun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church. Ġabra Speċjali: Illum l-ewwel weekend tax-xahar u ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Special collection: A special collection in aid of the parish is being done today being the first weekend of the month. Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Lulju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Spiteri, Marivan Bartolo Parnis, Maria Bugeja, Michael Cann, Marica Muscat, Paul Zammit u Rita Naudi.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Charles Spiteri, Marivan Bartolo Parnis, Maria Bugeja, Michael Cann, Marica Muscat, Paul Zammit and Rita Naudi who entered eternal life during the month of May. Eternal rest give unto them O Lord...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Lulju 2020

  Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina qed tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa matul dan il-weekend. Infakkru li għada l-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30am se tkun rizervata biss għall-familjari ta’ dawk li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.  Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex tipparteċipaw f’quddies ieħor li għandna fil-Parroċċa. Celebration of the First Holy Communion: The First Holy Communion will be celebrated next weekend in our Parish. On Sunday, the 9.30am mass will be reserved only for the family members of the children receiving their First Holy Communion.  We kindly ask you for your cooperation to participate in other masses in the Parish.   Quddies: Minn nhar it-Tnejn se terġa’ tibda ssir il-quddiesa tas-7.00am fil-Knisja Parrokkjali u tat-7.45am fil-Knisja ta’ Lapsi mit-Tnejn sal-Ġimgħa biss. Masses: As from Monday, the 7.00am mass in the Parish Church and the 7.45am mass at Lapsi Church will be starting again, and will be held from Monday to...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

  Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina se tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa fil-weekend li ġej. Iċ-ċelebrazzonijiet se jsiru ġewwa l-Knisja Parrokkjali nhar s-Sibt fl-10.30am u l-Ħadd minflok il-quddiesa tad-9.30am. Għalhekk nhar is-Sibt, il-quddiesa tad-9.00am se ssir fit-8.30am. Il-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30am se tkun rizervata biss għall-familjari ta’ dawk li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex tipparteċipaw f’quddies ieħor li għandna fil-Parroċċa. Infakkru lill-ġenituri tat-tfal se jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni li se jsiru laqgħat għalihom u għat-tfal nhar it-Tnejn u t-Tlieta filgħaxija, skont id-data tal-Preċett.   Celebration of the First Holy Communion: The First Holy Communion will be celebrated next weekend in our Parish. The celebrations will be held in the Parish Church on Saturday at 10.30am and Sunday instead of 9.30am mass. For this reason, the 9.00am mass on Saturday will be held at 8.30am. On Sunday, the 9.30am mass will be reserved only for the family members of the children receiving their First Holy Communion. We kindly ask you for your cooperation to participate in other masses in the Parish. May we also remind the parents and the children taking part in the celebration that there are going to be two meetings on Monday and Tuesday evening, depending on the date of their celebration. Ringrazzjament: Nixtieq nirringrazzjakom tal-ġabra speċjali li saret il-ġimgħa l-oħra għall-bżonnijiet tal-parroċċa fejn ġbarna €2,000.  Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom. Appreciation: We would like to thank you for the special collection held during last weekend’s masses, where we collected €2,000.  Thank you so much for your...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Lulju 2020

  L-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa din is-sena minħabba ċ-ċirkostanzi prezenti, se ssir is-Sibt 18 u l-Ħadd 19 ta’ Lulju filgħodu. First Holy Communion: Due to the current circumstances, the First Holy Communion in the Parish is going to be celebrated on Saturday 18th and Sunday 19th July. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may call the Parish Office for an appointment or even send an email. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Evelina Satariano, John Micallef, Nazzareno Dalli, Maria Calleja u Antoinette Spiteri. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for : Evelina Satariano, John Micallef, Nazzareno Dalli, Maria Calleja and Antoinette Spiteri who entered eternal life during June. Eternal rest grant unto them O Lord … Avviż dwar il-maskri: Skont id-direttivi aġġornati, għalkemm il-maskri m’humhiex obbligatorji, huwa xorta rrikmandat li jintlibsu fil-knisja. Notice regarding face masks: According to the updated health directives, although masks are no longer obligatory, it is highly recommended that one wears them in church. Ġabra: Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Collection: A special collection is being made this weekend in aid of the...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

  Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar it-Tnejn, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.   Ordinazzjoni Presbiterali: Nhar it-Tnejn ukoll se ssir l-ordinazzjoni ta’ 10 djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Parroċċa Kristu Re, Paola fis-6.30pm. Din l-ordinazzjoni ser tixxandar fuq TVM2.  Inzommuhom fit-talb tagħna.   Anniversarju tal-Ordinazzjoni: Din il-ġimgħa għandhom ukoll l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom Fr Paul, Fr Stefan u Fr Marco. Nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom u nitolbu għalihom.   L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.   Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ħadd il-knisja ta’ Lapsi se tkun miftuħa għall-quddies tad-9.00am.  Sakemm ma navżawkomx mod ieħor, il-quddies tal-Ħadd biss se jsir għalissa.  30 ruħ biss jistgħu joqogħdu fil-Knisja.   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email.   Ġabra: Matul il-weekend li ġej, se ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet...

Read More

Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu in-naħa tal-lemin ta’ Triq Claire E Engel u Triq J Buontempo u nhar il-Ġimgħa se nżuru n-naħa tax-xellug ta’ Triq Claire E Engel. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes on the right hand side of Clare E Engel Street on Thursday as well as J Buontempo Street, and the houses on the left hand side of Triq Clare E Engel on Friday.  The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar il-Ħamis 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Fr Jimmy Bonnici. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Thursday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Jimmy Bonnici at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office. Ġabra tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar: Il-ġabra li saret il-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,300.  Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom. First Sunday Collection: Last Sunday’s collection amounted to €1,300. Thank you for your generosity. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted...

Read More