PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

  Griżma: Nhar it-Tlieta se ssir il-laqgħa għall-ġenituri u parrini fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. Confirmation: A meeting for all parents and godparents taking part in the forthcoming Confirmation is going to be held at the Parish Church on Tuesday at 7.30pm. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Trasport jitlaq mill-Bajja ta’ Spinola fl-9.45am. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission reminds you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October.  Transport will leave at 9.45am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening. Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa mit-tfal għall-familja kollha fid-9.30am fejn ser issir ukoll il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Griżma fis-26 t’Ottubru. Mass for Children: A children’s mass will be held next Sunday at 9.30am and the candidates for Confirmation will be attending. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church. Ġurnata Missjunarja: Il-Weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-Missjoni. Mission Sunday: A special collection will be organised next Sunday being Mission...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

  Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew minn nhar it-Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu l-Uffiċju Parrokkjali.   Mother and Baby Club: The Mother and Baby Club meetings will be resumed as from Monday from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual.  One can call the Parish Office for further information.   Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tnejn, fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali ikun hawn Adorazzjoni organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina u fis-7.00pm quddiesa f’ġieħ S. Fawstina Kowalska.   Feast of St Faustina Kowalska: On Monday, an Adoration organised by the Apostleship of Divine Mercy will be held on the occasion of the Feast of St Faustina at the Parish Church at 6.00pm followed by Mass at 7.00pm.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.    Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.   Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October .  Anyone needing further information may do so by calling the Parish Office.    Xogħol fuq il-pont: Nixtiequ navżaw li Infrastructure Malta nhar it-Tnejn/għada se tibda x-xogħol ta’ manutenzjoni estensiv fuq il-pont ta’ quddiem il-Knisja Parrokkjali. Ghaldaqstant access għall-pont se jkun magħluq sakemm jitlestew ix-xogħolijiet.   Infrastructural work on the bridge: We would like to advise that on Monday/tomorrow, Infrastructure Malta will be commencing extensive maintenance on the bridge in front of the Parish Church. Access to the bridge will be closed during the works.    Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Settembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace u Leone Sciberras. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…   Prayers for our faithful departed: We pray for Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace and Leone Sciberras who entered eternal life during the month of September. Eternal rest grant unto them O Lord …...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 7th to 8th September 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 7th to 8th September 2019

Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Nhar il-Ħadd fis-00pm fil-Knisja Parrokkjali, se ssir quddiesa ta’ radd il-ħajr għal dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar, flimkien mal-familjari tagħhom. Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 22 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 22nd September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Ġabra speċjali: Il-weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa. Special collection: We shall be having a special collection next weekend in aid of the work of the Franciscans in the Holy...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 30th August to 1st September 2019

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 30th August to 1st September 2019

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm espożizzjoni ta’ Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. The Blessed Sacrament will be exposed at the chapel of the Immaculate Conception from 9pm onwards. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 22 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 22nd September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office hours. Ringrazzjament: Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom b’xi mod jew ieħor fl-attivitajiet li saru fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġiljan. Appreciation: I would like to thank all those who gave their time and effort in the activities on the occasion of the Feast of St Julian. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Ufficcju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Flimkien: The helpers who usually distribute the monthly magazine Flimkien may collect their packet from the parish office during this week. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Awwissu għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Oscar Zammit, David Alan Clifford, Mary Mamo, Paolo Muscat Terribile u Mary Rose Barry. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Oscar Zammit, David Alan Clifford, Mary Mamo, Paolo Muscat Terribile and Mary Rose Barry who entered eternal life during the month of August. Eternal rest give unto them O Lord...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th August 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th August 2019

  Festa ta’ San Ġiljan, il-Ħadd 25 t’Awwissu : Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Fis-7.00pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġiljan. Fil-11.00pm dħul tal-vara fil-knisja. Sunday 25th, Feast of St Julian: There will be Mass at 6.00pm in the Parish Church. The procession with the statue of St Julian leaves the Parish Church at 7.00pm. The statue returns to the Church by 11pm.   L-Uffiċċju Parrokkjali: L-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq minn nhar it-Tnejn 26 t’Awwissu sa nhar il-Ħamis 29 t’Awwissu. Parish Office: The Parish office will be closed between Monday 26th and Thursday 29th August.   Ringrazzjament: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw xi affarijiet tal-ikel jew flus biex b’hekk setgħu jgħinu lil diversi familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna fi żmien il-Festa. Thank you: The Diaconia Commission would like to thank all those who contributed food stuffs this month, a valuable contribution to those families in need, especially during the...

Read More