AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 29th February to 1st March 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 29th February to 1st March 2020

  Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq Wied Għomor u Triq Patrick Brydone u l-Ġimgħa nżuru Triq Lapsi minn Triq San Mark sa Telgħet B’Kara. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Wied Għomor and Patrick Brydone Streets on Thursday, and part of Lapsi Street (between St Mark Street and B’Kara Hill) on Friday. The helpers will contact you for an appointment. Seminar għal Jum il-Mara: Nhar il-Ħamis fid-9.30am, fis-Sala taċ-Ċentru, l-Għaqda Nisa Ġiljaniżi se jorganiżża seminar jismu Tibdil fil-Ħajja. Kulħadd mistieden u d-dħul huwa b’xejn. Seminar on the occasion of Women’s Day: Għaqda Nisa Ġiljanizi are organising a seminar on Thursday at 9.30am in the Conference Centre entitled ‘Life Changes’ on the occasion of Women’s Day.  Everyone is invited and attendance is free of charge. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church. Sunday buffet lunch: Se tkun organiżżata ikla fund raising għall-familja kollha nhar il-Ħadd li ġej fis-1.00pm fis-sala taċ-Ċentru. Fadal ftit postijiet.  Għal biljetti ċemplu l-uffiċċju parrokkjali. Sunday buffet lunch: A fund raising buffet lunch for all the family is being organised at the St Julians Centre hall this coming Sunday at 1pm.  The last few tickets are left.  One needs to visit the parish office to obtain tickets. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted price. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Frar għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Giovanni Cassar, Evelyn Tanti u Henry Mifsud. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Giovanni Cassar, Evelyn Tanti and Henry Mifsud who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord...

Read More

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Frar 2020

PARISH NOTICES –  AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Frar 2020

  Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala taċ-Centru mid-9.30am ‘l quddiem. Coffee Morning: On Tuesday, a Coffee Morning will be held in aid of the Parish, in the hall at St Julians Centre from 9.30am onwards. L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied. Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence: After 6.30pm mass there will be the Adoration of the Cross in the Parish Church. There will also be the placing of the ashes during every Mass. Family Visits: Inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa l-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni, Blocks D, F u G, u nhar il-Ġimgħa nżuru Triq Abbe’ de Vertot, Triq Nicholas Monserrat, Triq Schemerhorn u Blocks E u K. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Blocks D, F and G in Ta’ Giorni on Thursday, and Abbe’ de Vertot Street, Nicholas Monserrat Street, Schemerhorn Street and Blocks E and K on Friday. The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni għaż-żagħżagħ: Nhar il-Ġimgħa, il-grupp Connections se jorganiżża adorazzjoni għaż-żagħżagħ fil-Kappella tal-Kunċizzjoni bejn it-8.15pm u d-9.15pm. Adoration for youths: The group Connections is organising an adoration for youths on Friday between 8.15pm and 9.15pm at the Kunċizzjoni Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal. Il-familji huma mħeġġa li jattendu. Family Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend. Sunday buffet lunch: Se tkun organiżżata ikla fund raising għall-familja kollha nhar il-Ħadd 8 ta’ Marzu fis-1.00pm fis-sala taċ-Ċentru. Postijiet huma limitati.  Għal biljetti ċemplu l-uffiċċju parrokkjali. Sunday buffet lunch: A fund raising buffet lunch for all the family is being organised at the St Julians Centre hall on Sunday 8th March at 1pm.  Places are limited.  One can call the parish office to obtain tickets. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur fuq karta adattata għal din it-tip ta’ publikazzjoni prestiġjuża. Ktieb b’qoxra ħoxna jinbiegħ €50, iżda min jordnah mingħand il-Kappillan jieħdu bi prezz imraħħas ta’ €40. Ktieb b’qoxra ratba jinbiegħ €30, iżda min jordnah mingħand il-Kappillan jieħdu bi prezz imraħħas ta’ €25. Booking mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages on special paper.A hard cover copy will cost €50 but will be available for €40...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 15th to 16th February 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 15th to 16th February 2020

  Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa l-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni, Blocks A, B u C, u nhar il-Ġimgħa nżuru l-familji ġewwa Telgħet B’Kara minn Sqaq Ciantar sat-traffic lights. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Blocks A, B and C in Ta’ Giorni on Thursday and B’Kara Hill (from Ciantar Lane to the traffic lights) on Friday.  The helpers will contact you with an appointment. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa. Ser ikun hemm it-trasport fid-9.30am minn Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission notifies you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday.  Transport will leave at 9.30am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 8th to 9th February 2020

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 8th to 9th February 2020

  Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Nhar it-Tnejn niċċelebraw is-Solennita’ tal-Festa ta’ San Pawl. Infakkrukom li hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd.  Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-12.15pm. Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Monday week. May we remind you that Mass is obligatory.  Mass times will be like on a Sunday, however there will be no 12.15pm Mass. Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Fraxxnu u Triq il-Fagu, u l-Ġimgħa nżuru l-familji ta’ Triq Brockmann, Triq Savelli, Triq Stumme, Triq Carlo Zabarella, u d-djar ġewwa Triq Andre’ Maurois u Triq Albert Mayer. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Triq il-Fraxxnu, Triq il-Fagu, Triq Brockmann, Triq Savelli, Triq Stumme, Triq Carlo Zabarella, and the houses in Triq Andre’ Maurois and Triq Albert Mayer this week.  The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Laqgħa Koppji Miżżewġin: Il-laqgħa li jmiss se ssir is-Sibt li ġej fis-7.30pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jingħaqad ma’ dan il-grupp jista’ jiġi għall-laqgħa dak il-ħin. Marriage Works Group: The next meeting is on Saturday at JPII Hall at 7.30pm.  Married couples wishing to join are welcome and can just turn up. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Jum Dinji tal-Morda: Għal din l-okkażjoni, l-Ghaqda Nazzjonali Djocesana ghat-Trasport tal Morda f’Lourdes (UMTAL) ser torganizza quddiesa għall-morda kollha, qraba, ħbieb u voluntiera, nhar it-Tlieta fl-10.00am fil-Knisja ta’ S. Tereza B’Kara. Jippresiedi Mons Joseph Galea-Curmi, Vigarju Generali u Isqof Awziljarju. World Day of the Sick: For this occasion, the Ghaqda Nazzjonali Djocesana ghat-Trasport tal-Morda f’Lourdes (UMTAL) is organising a Mass for sick people, their friends and helpers, on Tuesday at 10am at St Theresa’s Church in B’Kara.  Joseph Galea-Curmi, Vicar General and Auxilliary Bishop will...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 1st to 2nd February 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 1st to 2nd February 2020

  Family Visits: Inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nkomplu l-parti l-oħra ta’ Triq Ta’ Giorni u nhar il-Ġimgħa se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Blocks H, I u J fil-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.  Il-programm jinsab fil-ħarġa tal-Flimkien ta’ Frar. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be continuing the family visits in Ta’ Giorni Road on Thursday while we will visit homes in Blocks H, I and J on Friday.  The helpers will contact you for an appointment.  The programme is available in this month’s Flimkien L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church. Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Bħal nhar it-Tnejn tmient ijiem, niċċelebraw is-Solennita’ tal-Festa ta’ San Pawl. Infakkrukom li hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-12.15pm. Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Monday week. May we remind you that Mass is obligatory.  Mass times will be like on a Sunday, however there will be no 12.15pm Mass. Applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja: Bdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet ta’ “applikanti oħra” minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb fuq il-website tal-Kurja thechurchinmalta.org. Applications for Church schools: Applications from “other applicants” are being received from government and independent schools.  Refer to the Curia website churchinmalta.org for further information. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Margaret Lapira, Victor Bruno u Nivia Mizzi. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Margaret Lapira, Victor Bruno and Nivia Mizzi who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 25th to 26th January 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 25th to 26th January 2020

  Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala taċ-Ċentru mid-9.30am ‘l quddiem. Coffee Morning: On Tuesday a coffee morning will be held in aid of the Parish, in the conference hall from 9.30am onwards. Family Visits: Din il-ġimgħa, nagħtu bidu għall-Family Visits.  Nhar il-Ħamis se inżuru l-familji li joqogħdu fi Triq Gorg P Badger, Triq Balbi u Triq Diodorus Siculus waqt li nhar il-Ġimgħa se nżuru parti minn Triq ta’ Ġiorni.  Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Il-programm jinsab fil-ħarġa tal-Flimkien ta’ Jannar. Family Visits: The Family Visits are to start again this year. On Thursday we shall be starting from Triq Gorg P Badger, Triq Balbi and Triq Diodorus Siculus and on Friday we shall do part of Ta’ Giorni Road.  The helpers will contact you for an appointment.  More details available in the January Flimkien. Kunċert: Il-Banda ta’ San Ġiljan se ttella’ kunċert nhar il-Ġimgħa fil-lukanda The Palace tas-Sliema fit-8.00pm. Concert: St Julian’s Band Club is going to have a concert on Friday at The Palace hotel in Sliema at 8.00pm. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Flimkien: The helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office throughout the coming...

Read More