Sehem il-Baned Ġiljaniżi fil-Festa 2017

Sehem il-Baned Ġiljaniżi fil-Festa 2017

  Is-Sibt 19 ta’  Awwissu 2017 – Jum it-Tħabbira tal-Festa 7.45pm: Quddiesa fix-Xatt tas-Sajjieda mill-Kappillan Fr. Claude Portelli 8.30pm : Kunċert mill-Banda San Ġiljan waqt Lejla Maltija li tiġi organizzata mill-Parroċċa f’Xatt is-Sajjieda. Il-Banda taħt id-direzzjoni tas-Surmast Etienné  Spiteri iddoqq mużika popolari bil-parteċipazzjoni ta’ Kantanti varji.   It-Tnejn 21 t’ Awwissu – Ħruġ tal-Vara minn Niċċa Jum id-Dilettanti tal-Festa 7.45pm     Il-Kumitat tas-Soċjetà jattendi bi ħġaru għaċ-ċeremonja tal-Ħruġ tal-Vara Artistika ta’ San Ġiljan Ospitalier minn Niċċa ġewwa l-Knisja Parrokkjali. 8.00pm : Il-Banda San Ġiljan tilqa’ l-Istatwa ta’ San Ġiljan fuq iz-zuntier tal-Knisja bl-Innu ta’ San Ġiljan u wara tissokkta bil-Marċi minn dawn it-toroq: Lapsi,il-Kbira, il-Pjazza tal-Qalb ta’ Ġesu, San Ġorg, il-Mensija, Forrest, San Ġorg sal-Każin. It-Tlieta 22 t’ Awwissu Jum iż-Żgħażagħ u l-Anzjani Banda San Ġijan -Riċeviment għall-Membri u Benefatturi 8.30pm : Riċeviment fil-każin għall-membri, rappreżentanti ta’ l-għaqdiet ta’ San Ġiljan u mistednin oħra distinti 9.00pm     Programm Mużikali Annwali mis-Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987 f’ Xatt is-Sajjieda taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur, Mro. Aldo Minuti fl-okkażjoni tal-25 Sena mill-ħatra tiegħu. Il-Programm se jkun taħt il-Patroċinju tal-Kav. Alfred Camilleri Cauchi, l-istatwarju tal-istatwi tal-Banda Spinola, fl-okkażjoni tal-25 Sena tal-istatwa tal-Marċ.  Il-preżentazzjoni tal-programm hija f’ idejn il-preżentatur tal-programm MarċiFest fuq Radju Malta, Daniel Vella. L-Erbgħa 23 t’ Awwissu – L-Ewwel Jum tat-Tridu Jum it-Tfal 8.00pm     Purċissjoni għat-tfal bil-Vara ta’ San Ġiljan, xogħol Chris Micallef, mill-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan Ospitalier għal Triq Lapsi sal-Knisja ta’ Lapsi. Takkumpanja l-Banda taż-Żgħażagħ tas-Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987. 8.30pm     Marċ mis-Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987 bl-istatwa tal-Kavallier Spinola, xogħol il-Kav. Alfred Camilleri Cauchi fl-2013, li jibda mill-Każin tat-Ta’ Ġioni Wolves  għal Telgħet Birkirkara, Triq Lapsi, Triq San Mark, Triq San Mikiel, Triq Lapsi, Triq Sant’ Anġlu, Triq il-Karmnu, Triq il-Kbira, Misraħ il-Qalb ta’ Ġesù, sa Triq San Ġorġ fejn tittella’ l-istatwa tal-Kavallier Spinola fuq il-kolonna. Il-Ħamis 24 t’ Awwissu – It-Tieni Jum tat-Tridu Jum l-Għaqdiet tal-Parroċċa 8.30pm     Marċ mis-Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987 fejn takkumpanja l-istatwa ta’ Malta Rebbieħa, xogħol il-Kav. Alfred Camilleri Cauchi fl-1997, mill-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan Ospitalier għal Triq Lapsi, Triq il-Kbira fejn f’ Misraħ il-Qalb ta’ Ġesù tittella’ l-istatwa ta’ Malta Rebbieħa fuq il-Kolonna. Il-marċ jissokta minn Misraħ il-Qalb ta’ Ġesù għal Triq Wied Għomor, Triq il-Mensija, Triq Forrest, Triq il-Mensija, Triq San Ġorġ, Triq Ross, Triq Luigi Apap sal-Każin tal-istess Soċjetà. Il-Ġimgħa 25 t’ Awwissu – It-Tielet Jum tat-Tridu Jum il-Familja 8:00pm     Marċ mis-Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987 li jibda mill-Kazin tas-Soċjetà fi Triq Luigi Apap għal Triq San Ġorġ, Triq Sant’ Andrija, Triq Elija Zammit, Trejqet Dragonara, Triq Ball, Triq il-Wilġa, Triq il-Knisja, Triq Schreiber, Vjal Paceville, Triq Dobbie, Triq il-Knisja, Triq Gort, Vjal Paceville, Triq Ross fejn minn Triq Luigi Apap il-Banda takkumpanja l-istatwa tal-Papa Ġwanni Pawlu...

Read More