Kummissjoni Familja

Il-familja hija realtà importanti ħafna u għalhekk din il-kummissjoni tieħu ħsieb il-ko-ordinament tal-pastorali mal-familja fil-parroċċa. Mhux biss tipprovdi ċelebrazzjonijiet liturġiċi indirizzati għall-familja imma wkoll tieħu ħsieb il-laqgħat ta’ preparazzjoni għall-ġenituri u l-parrini li jkollhom trabi għall-magħmudija, il-laqgħat ta’ thejjija immedjata għaż-żwieġ, il-kors ta’ Kana u inizjattivi oħra.

This slideshow requires JavaScript.