Organiżżazjonijiet

 

M.U.S.E.U.M. (SUBIEN)

Kuntatt: Superjur Matthew Vassallo

Indirizz: 32, Triq Lapsi, San Ġiljan        Numru tat-Telefon: 21 37 31 16

Website – www.museumstj.tk

 

MINISTRI TAT-TQARBIN TAL-MORDA

Kuntatt: Fr. Claude Portelli u Mr. Joe Azzopardi

 

ABBATINI

Kuntatt: Mr Ġorġ Saliba

Laqgħa nhar ta’ Ġimgħa (kull ħmistax) fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali

 

CONNECTIONS TEENS

Kuntatt: Ms Elaine Siegler

Laqgħa kull nhar ta’ Tnejn fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GRUPP KARIŻMATIKU MT. TABOR – għal kulħadd

Kuntatt: Mrs Mary Rose Mifsud

Numru tat-Telefon: 21 38 53 46

Laqgħa nhar ta’ Erbgħa fis-7.00pm fil-Knisja ta’ Lapsi

 

ST. JULIAN’S CHILDREN’S CHOIR

Kuntatt :

Rehearsal kull nhar ta’ Tlieta bejn is-6.15pm u 7.15pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

ST. JULIANS CHORAL GROUP                                                                      

Kuntatt: MrRonnie Galea

Numru tat-telefon : 21 37 31 72

Laqgħa nhar ta’ Tnejn fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali

 

AMADEUS CHAMBER CHOIR

Kuntatt : Mro Brian Cefai

Numru tat-Mowbajl: 7920 0118

Laqgħa nhar ta’ Ħamis fis-7.30pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GRUPP FOLK

Kuntatt: Mr & Mrs Mario u Rosalie Caruana

Numru tat-telefon: 21 38 64 93

 

AZZJONI  KATTOLIKA

Sezzjoni Nisa: Mrs Lilly Sacco

Numru tat-Telefon: 21 38 74 94

Laqgħa nhar ta’ Tlieta fil-4.00pm fil-Kappella tal-Kunċizzjoni

Sezzjoni Rġiel: Mr Joe Debattista

Numru tat-telefon: 21 37 62 47

Nhar ta’ Tnejn fis-6.00pm Quddiesa fil-Kappella tal-Kunċizzjoni u wara Laqgħa

 

LEĠJUN TA’ MARIJA

Sezzjoni Nisa – Kuntatt : Ms Bessie Busuttil

Numru tat-telefon : 21 33 18 88

Laqgħa nhar ta’ Erbgħa fil- 5.00pm (Xitwa) fis-6.30pm (Sajf) fil-Kappella tal-Kunċizzjoni

Sezzjoni Rġiel – Kuntatt: Mr John Grech

Numru tat-telefon: 21 35 38 25

Laqgħa nhar ta’ Ħamis fl-10.00am fil-Millennium Chapel

Sezzjoni tat-Tfal (Bniet u Subien) – Kuntatt: Ms Carmen Borg

Numru tat-telefon : 21 37 56 33

Laqgħa nhar ta’ Tnejn fil-5.15pm fis-sala taħt il-knisja

 

MOTHER AND BABY CLUB                                                                        

Kuntatt: Ms Joyce Camenzuli u Ms Maria Bonello

Numru tat-telefon: 21 36 07 10 jew 21 38 36 02

Laqgħa nhar ta’ Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am bejn Ottubru u Ġunju fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GĦAQDA NISA ĠILJANIŻI  

Kuntatt: Ms Catherine Calleja

Numru tat-telefon: 21 38 38 11

Laqgħa nhar ta’Ħamis bejn id-9.30am u in-12.30 pm (Xitwa BISS) fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

MOVIMENT TAL-FOKOLARI – GRUPP TAN-NISA – Kelma tal-Ħajja

Kuntatt: Ms Mary Micallef

Numru tat-telefon: 21 37 70 11

Laqgħa kull tieni Tlieta tax-xahar mid-9.30am sal-11.00am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II

 

GRUPP MIŻŻEWĠIN

Kuntatt: Mr & Mrs Philip u Marika Depares

Numru tat-telefon: 21 38 02 70

Laqgħa tieni Ġimgħa tax-xahar

 

MOTHERS’ PRAYERS GROUP

Kuntatt: Mrs Liza Parlato Trigona

Laqgħa kull l-ewwel Erbgħa tax-xahar fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II wara l-quddiesa tad-9.00am

 

GRUPP ANZJANI     

Kuntatt: Ms Yvonne Galea

Numru tat-telefon: 21 37 46 31

Laqgħa kull l-ewwel Tlieta tax-xahar fid-8.45am bejn Ottubru u Ġunju

 

GRUPP GĦAR-ROMOL

Kull tielet Ġimgħa tax-xahar fil-5.00pm

Kuntatt: Kummissjoni Djakonija

 

GRUPP SCOUTS           

Kuntatt: Mr Albert Cassar – GSL u Ms Carmen Muscat

Numru tat-telefon : 21 36 12 78  jew  21 38 37 13

Laqgħa fiċ-Ċentru ta’ l-Iscouts San Ġiljan

 

GRUPPI FIL-KNISJA TA’ OMMNA MARIJA TAL-PARIR IT-TAJJEB  /  MILLENNIUM CHAPEL

LIFT – Il-Grupp taż-Żgħażagħ

Fergħa Nisa tal-Komunita’

Grupp tal-Letturi u Animaturi (Liturġija)

Gruppi Ġustizzja u Paċi

Grupp Friends of Augustine

Grufan