Live Streaming: Jum il-Festa

9.30am Fil-Knisja Parrokkjali, tiġi organizzata quddiesa solenni bis-sehem tal-Amadeus Chamber Choir u l-orkestra mmexxija minn Mro. Brian Cefai. Tiġi esegwital-quddiesa Santa Cecilia ta’Gounoud. Il-quddiesa tiġi ċċelebrata minn Fr Paul Mizzi filwaqt li jinseġ il-paniġierku f’ġieħ il-patrun San Ġiljan, W.R. Kan. Jonathan Farrugia.

About the author

Comments

Ikkummenta