Matthew Pulis – Grazzi u Nawgurawlek

Settembru huwa ix-xahar fejn wara l-eqqel xahrejn tas-Sajf, kollox jerġa’ jibda’ jiġi f’postu.  Il-maġġoranza tal-ħaddiema jerġgħu lura għal fuq il-post tax-xogħol wara l-vaganzi, il-festi jibdew jonqsu u t-tfal jibdew jippreparaw għall-iskola.  L-istess ħaġa tapplika għal dawk is-seminaristi li temmew esperjenza ta’ ftit xhur f’xi waħda mill-parroċċi.

Hekk ġara fil-parroċċa tagħna. Settembru ġab miegħu tmiem l-esperjenza li kellu fostna is-seminarista Matthew Pulis.  Kull min jiffrekwenta l-parroċċa, matul dan is-sajf żgur li ra jew iltaqa’ ma Matthew, persuna twila b’kariżma mill-aqwa.

matthew2Matthew huwa mill-Iklin u ħa l-edukazzjoni tieghu fil-kulleġġ San Alwiġi.  Bħalissa qed jipprepara it-triq li għandha twasslu għas-saċerdozju.  Huwa gradwat fl-istuju tal-kompjuter u l-IT.  Fil-fatt kellu esperjenzi varji ma’ kumpaniji privati u ħa sehem f’numru ta’ konferenzi.

Matthew ta’ daqqa t’id f’diversi attivitajiet fil-parroċċa.  Ħa sehem attiv fil-liturġija, fil-festa, fit-tqarbin tal-morda, xogħol fil-knisja u anke fl-uffiċċju parrokjali.  Pero’ meta rifes it-tarġa tal-uffiċċju l-ewwel darba, il-kappillan Fr Claude mal-ewwel assenjalu biċċa xogħol li kellha tkun il-proġett ewlieni tiegħu dan is-sajf – flimkien mal-kummissjoni Liturġija kellu jiżviluppa websajt tal-parroċċa.  Matthew mill-ewwel beda’ din il-ħidma b’entużjażmu u wara l-ewwel laqgħa li kellna bħala tim żgħir imma ħabrieka, flimkien tajna bidu għal din il-ħolma li ġiet inawgurata mill-kappillan waqt il-funzjoni tal-għaqdiet fil-ġimgħa tal-festa ta’ San Ġiljan.

Ovvjament kull bidu fih it-tmiem, u wara l-festa wasslet ukoll l-aħħar ġurnata ta’ Matthew fostna.  Minn din il-paġna nirringrazzjaw lil Matthew ta’ dak kollu li għamel fostna.  Kienet esperjenza għalina wkoll li ltqajna u / jew ħdimna mieghu.  Minn qalbna nawgurawlu ghall-futur u nisperaw li nerġghu narawh fostna.

This slideshow requires JavaScript.

About the author

Ikkummenta