Ippreżentati t-Tfal li ser jirċevu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

Fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan, illum il-Ħadd 19 t’Ottubru 2014 waqt il-Quddiesa organiżżata mit-tfal għat-tfal u l-familja, ġew ippreżentati it-tfal li nhar is-Sibt li ġej ser jirċevu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.  Il-kappillan Fr Claude Portelli, sejjaħ lit-tfal kollha fuq l-artal biex jiġu preżentati lill-komunita’ waqt li fl-istess ħin talab lill-komunita’ Ġiljaniża biex titlob għal dawn it-tfal.

About the author

Ikkummenta