Jintemmu s-Seminars tal-Griżma

Is-Sibt li għadda, ġew fi tmiemhom erba’ seminars organiżżati għat-tfal li ser jirċevu s-Sagrament tal-Griżma din is-sena.  Dawn is-seminars organiżżati mill-parroċċa kienu mifruxa fuq erba’ Sibtijiet.  L-attendenza għal dawn is-seminars hija mandatorja.  Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom biex għal dalb’oħra dawn is-seminars  kienu suċċess u  minn issa nawguraw lil dawk it-tfal li nhar is-sibt 25′ t’Ottubru 2014 ser jirċevu s-Sagrament tal-Griżma.  Iċ-ċerimonja ser tibda’ fil-5.30pm u ser titmexxa minn Mons. Lawrence Gatt.

 

 

About the author

Ikkummenta