Laqgħa Marjana

Nhar it-Tlieta 28 t’ Ottubru 2014 u il-Ħamis 30 t’Ottubru 2014 fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan, ġiet organiżżata Laqgħa Marjana. Dawn il-laqgħat kienu indirizzati għat-tfal li jattendu id-duttrina u l-Mużew, kif ukoll għall-ġenituri tagħhom.  Matul din il-laqgħa, it-tfal immeditaw ukoll siltiet mir-Rużarju Mqaddes.

 

 

 

 

About the author

Ikkummenta