10 ta’Diċembru 1914 -2014 – Sorijiet tal-Klarissi

Mitt sena ilu bħal lum, 10 ta’Diċembru 2014 jiġu Malta għall-ewwel darba is-Sorijiet ta’ Santa Klara jew aħjar kif nafuhom aħna, is-sorijiet tal-Klarissi.  Is-sorijiet tal-Klawsura huma persuni li jiddedikaw ħajjithom għat-talb. Persuni li jgħixu ħajjithom fis-silenzju qrib t’Alla, izda li f’moħħhom xorta għandhom l-imħabba lejn il-proxxmu.  L-Ordni tas-Sorijiet Klarissi gewwa Malta twaqqfet fl-1914, fl-ewwel gwerra dinjija meta l-komunita’ Franciza ta’ Nazaret kienet imkeccija mill-Palestina u gew Malta bhala refuġjati. Il-Maltin laqgħuhom ħafna u tawhom kull għajnuna. Fil-bidu marru joqghodu Haz-Zabbar, imbghad ġew joqgħodu San Ġiljan.

About the author

Ikkummenta