Jiġi fi tmiemu l-Kors bi Tħejjija għaż-Żwieġ

Ix-xahar ta’Diċembru ġab miegħu it-tmiem tal-kors bi tħejjija għas-Sagrament taż-Żwieġ organizzat mill-Grupp Zwieġ u Familja tal-parroċċa ta’ San Ġiljan.  Il-kors intemm b’quddiesa immexxija mill-kappillan Fr Claude Portelli.  Matul din il-quddiesa ġew ippreżentati iċ-ċertifikati, kif ukoll il-koppji ġew imħeġġa biex jagħtu rigal lil xulxin waqt il-mument tal-paċi, iġifieri qabel it-Tqarbin.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

About the author

Ikkummenta