Quddiesa Speċjali għall-Familji

Il-Ħadd 28 ta’Diċembru 2014, il-Grupp Żwieg U Familja tal-parroċċa ta’ San Ġiljan, organiżża quddiesa għall-familji fl-okkażżjoni tal-festa tal-Familja Mqaddsa ta’Nażaret.  Matul din il-quddiesa, il-koppji preżenti ġeddew il-wegħdiet taż-Zwieġ.  Il-quddiesa tmexxiet mill-kappillan Fr Claude Portelli.  Is-sur Carm Fenech flimkien mal-grupp żwieġ u familja ikkordinaw din l-okkażżjoni.  Għal iżjed ritratti żur il-paġna “Parroċċa San Ġiljan” fuq facebook.

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Ikkummenta