AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 31 ta’ Jannar – 1 ta’ Frar 2015

  1. Ħarġa għall-Anzjani: Nhar it-Tlieta ser issir ħarġa għall-anzjani. Niltaqgħu fid-8.45am fi Pjazza Spinola jew Ta’ Giorni fejn il-Kulleġġ.

 

  1. Family Visits: Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, nkomplu l-family visits fejn ser inżuru l-familji li joqogħdu fi Triq il-Mediterran u Triq Antonio Busuttil. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.

 

  1. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm, ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.

 

  1. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, fil-Knisja Parrokkjali, waqt il-quddiesa tal-11.00am ser jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

 

  1. Ġabra għas-Seminarju: Matul il-weekend li ġej ser ikun hawn magħna s-seminaristi u ser issir il-ġabra għas-Seminarju.

 

  1. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa.

About the author

Ikkummenta