L-Ingress tal-Arċisqof Mons. Charles J.Scicluna

Illum is-Sibt 21 ta’Marzu 2015, jum importanti għal Knisja ta’ Ġesu’ f’Malta, inżommu f’talbna lill-Arċisqof Charles J.Scicluna li l-Mulej għażlu biex imexxi u jaqdi l-Poplu t’Alla fil-gżira tagħna.  Nirringrazzjaw ukoll lill-predeċessur tiegħu għall-kontribut li huwa ta’ lid-Djoċesi tagħna.  Il-poplu Ġiljaniż jawguralkom u jitlob għalikom.

 

 

About the author

Ikkummenta