Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa

Ħamis ix-Xirka:- Filgħodu ma jsirx quddies;

  • Ikun hemm quddiesa fid-9.15am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann immexxija minn Mons. Arċisqof;
  • Fil-5.30pm issir quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi u fil-Kappella tal-Kunċizzjoni;
  • Fis-7.00pm issir il-funzjoni u ħasil tar-riġlejn;

–     Ħin għal-Viżti;

–     Mill-11.00pm sa nofsillejl, issir adorazzjoni.

Il-Ġimgħa l-Kbira: – Il-Knisja tiftaħ mis-7.30am sa’ nofsinhar għal viżti;

–      Fit-3.00pm issir il-funzjoni bil-Qari tal-Passjoni, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.

Sibt il-Għid:-     Filgħodu ma jsirx quddies;

–     Fit-8.00pm tibda iċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid (il-Parking Area tal-iskola primarja ikun miftuħ).

L-Għid il-Kbir: Wara l-quddiesa tad-9.30am jitbierku u jitqassmu l-figolli lit-tfal.

About the author

Ikkummenta