Programm – Randan u Ġimgħa Mqaddsa 2016 f’San Ġiljan

– L-Erbgħa 10 ta’ Frar 2016: L-Erbgħa tal-Irmied – wara l-quddiesa tas-6.30pm issir l-Adorazzjoni tas-Salib kif ukoll ħin għall-qrar.   DSCF9110 (Copy)

– Il-Ħamis 11 ta’ Frar 2016: Fis-7.15pm se ssir Adorazzjoni fil-Kappella tal-Klarissi (flimkien mal-parroċċi tal-Unita’).

Il-Ġimgħa u kull nhar ta’Ġimgħa matul ir-Randan – Adorazzjoni bejn it-1500 -1600 fil-knisja parrokkjali.

– Il-Ħadd 14 ta’ Frar 2016: L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Wara l-quddiesa tas-6.30pm se ssir adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali bit-talba tar-rużarju, kif ukoll ħin għall-qrar.DSC_0002 (Copy)

– Il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu 2016: Adorazzjoni bejn id-2100 u 0200hrs fil-knisja tal-Kunċizzjoni. Ikun hemm ħin għall-Qrar.

– Is-Sibt 5 ta’ Marzu 2016: Irtir tar-Randan għall-kulħadd, l-Oratorju, B’Kara mid-9.30am sas-1.00pm. Jippriedka Fr Christopher Caruana OP (Dumnikan).

-L-Erbgħa 9, Il-Ħamis 10 u l-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2016: 3 ijiem eżerċizzi għal kulħadd fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali. Jippriedka Fr Christopher Caruana OP (Dumnikan).

– Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2016: 4.00am – Pellegrinaġġ mill-Knisja ta’ Lapsi għall-MellieħaDSCF8995 (Copy)

– L-Erbgħa 16 ta’ Marzu 2016: wara l-quddiesa tas-6.30pm issir l-Lectio Divina u wara ħin ta’ adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali sa’ nofsillejl. Ikun hemm saċerdoti għall-Qrar.

– L-Ġimgħa 18 ta’Marzu 2016 – Jum id-Duluri. Quddiesa fil-5.30pm fil-knisja ta’ Lapsi u fil-kappella tal-Kunċizzjoni.  Fis-6.30pm Pellegrinaġġ Penitenzjali u wara quddiesa fil-knisja parrokkjali.DSC_0114 (Copy)

– Il-Ħadd 20 ta’Marzu 2016– Ħadd il-Palm.  09.00am Tberik tal-palm u weraq taż-żebbuġ fil-knisja Ta’Lapsi.  Wara purċissjoni sal-knisja parrokkjali. DSC_0030 (Copy)

– It-Tnejn 21 ta’Marzu 2016 – Via Sagra wara l-Quddies tas-6.30pm mill-knisja parrokkjali u taddi mit-toroq ġewwa The Gardens.

– It-Tlieta 22 ta’ Marzu 2016 – Kunċert ‘The Passion of Christ’ mill-Amadeus Choir fis-7.30pm fil-knisja parrokkjali.

– L-Ħamis 24 ta’ Marzu 2016 – Ħamis ix-Xirka.   Quddiesa fil-5.30pm fil-knisja ta’ Lapsi u fil-kappella tal-Kunċizzjoni.  Funzjoni fis-7.00pm fil-knisja parrokkjali.  Ħin għall-viżti.  Adorazzjoni fil-1100pm sa nofsillejl.  Il-knisja Ta’ Lapsi u l-kappella tal-Kunċizzjoni jkunu miftuħa wkoll sa nofsillejl.DSC_0089a

– L-Ġimgħa 25 ta’ Marzu 2016 – L-Ġimgħa l-Kbira.  Ħin għall-viżti.  Il-knisja parrokkjali, l-knisja Ta’ Lapsi u l-kappella tal-Kunċizzjoni  jkunu miftuħa sa nofsinnhar.  Fit-3.00pm tibda l-funzjoni fil-knisja parrokkjali.Good Friday 2015 (32) (Copy)

– S-Sibt 26 ta’ Marzu 2016 – Sibt il-Għid  – Funzjoni fil-knisja parrokkjali tibda fit-8.00pm. Isir it-tberik tan-nar, l-ilma u jiġi ċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.DSC_0014 (Copy) (Copy)

– Il-Ħadd 27 ta’ Marzu 2016 – L-Għid il-Kbir. Fid-9.30am jitbierku l-figolli u jibda’marċ bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt mis-Soċjeta’ Mużikali Spinola.DSC_0014 (Copy)

– Il-Ħadd 3 t’April 2016 – Festa tal-Ħniena Divina.  Fis-5.45 adorazzjoni fil-knisja parrokkjali organiżżata mill-appostolat tal-Ħniena Divina.  Fis-7.00pm quddiesa fil-knisja parrokkjali immexxija mill-Arċisqof Mons. Charles J.Scicluna u animata mis-St Julians Choral Group.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

About the author

Ikkummenta