Wirja Artistika u Storika – 125 sena Parroċċa

Il-wirja ġiet u għaddiet. Wirja li ġabret taħt saqaf wieħed diversi oġġetti liturġiċi li jinsabu fil-knejjes ta’ San Ġiljan.  Permezz tal-wirja, diversi saċerdoti li snin ilu taw is-servizz tagħhom ġewwa San Ġiljan, reġgħu irritornaw ġewwa San Ġiljan biex jammiraw wirt missirijietna. Diversi nies li joqgħodu ġewwa San Ġiljan qatt ma bassru bil-ġmiel li għandna fil-knejjes tagħna.  Minn din il-paġna nirringrazzjaw lill-mijiet li ġew iżuru din il-wirja.  Dawk li kienu hemm kuljum biex jassistu f’din il-wirja jafu li n-nies ma qatgħu xejn anzi baqgħu ġejjin sal-aħħar.  Grazzi lil kuħadd.

This slideshow requires JavaScript.

About the author

Ikkummenta