Festa San Ġiljan Ospitalier – Jum il-Familja

Il-Mulej Ġesu jistieden lill-familji kollha biex ikunu l-mistiedna tiegħU. Mela ejja niġu, mhux għax aħna b’saħħitna, iżda għax dgħajfa, mhux għax nemmnu fiH, iżda għax jemmen Hu fina; mhux għax aħna tajbin iżda għax Hu tajjeb. Ejjew, aħna li għandna ħafna jew ftit fidi; aħna li ppruvajna nimxu warajH, u aħna li fallejna. Huwa l-Mulej Ġesu li jistieden lill-familji kollha biex jiġu jiltaqgħu miegħU għall-quddiesa li ser issir nhar

il-Ħadd, 21 ta’Awwissu fis-7.00 pm

 fil-Knisja Parrokkjali.

( Il-Parroċċa ta’ San Ġiljan tgħin aktar minn 80 familja li huma fil-bżonn. Napprezzaw ħafna jekk magħkom iġġibu affarijiet ta’ l-ikel biex jitqassmu fost dawn il-familji.)

Agħfas din il-link biex tara video clip qasira verament interessanti: Jum il-Familja

 

The Lord Jesus invites all families to be his guests. So let us come, not because we are strong, but because we are weak; not because we believe in Him, but because He believes in us; not because we are good, but because He is good. Come, we who have much faith and we who have little; we who have tried to follow Him, and we who have failed. It is our Lord who invites all families to come to meet Him for mass which is going to be held on

Sunday, 21st August at 7.00 pm

at the Parish Church.

( More than 80 families in need are given assistance by the St. Julian’s Parish. We would appreciate if you bring with you food stuffs to be distributed amongst these families.)

About the author

Ikkummenta