Tal-Aħħar !!

Il-Ħadd 12 ta’ Frar 2017 huwa l-aħħar jum fejn it-taraġ ta’ biswit il-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan huwa aċċessibbli għall-pubbliku.  Dan it-taraġ, li ilu mibni mis-sittinijiet, minn għada jibda’ jitwaqqa.  Floku ser tinbena il-binja taċ-ċentru parrokjlai San Ġiljan.

Fir-ritratti li qed nuru ma dan l-artiklu u fis-slide feature iżjed l-isfel, qed nuru l-istat ta’ dan it-taraġ.  Taraġ li kien komdu u konvenjenti għal dawk li joqgħodu fuq in-naħa l-oħra tal-knisja u fl-istess waqt taraġ li serva ta’ latrina għal ħaddieħor.  Iżda, bħal kull ħaġ’oħra, kull bidu għandu tmiem.  

It-taraġ wasal it-tmiem tiegħu iżda dan ser iwassal ukoll għall-bidu ta’ xi ħaġa oħra.  Fi ftit xhur oħra. l-parroċċa ser ikollha ċentru parrokjali – il-ħolma ta’ Dun Claude Portelli minn kemm ilu li laħaq kappillan.

Mit-Tnejn, 13 ta’ Frar 2017, l-aċċess għal knisja minn dan it-taraġ u minn fuq il-pont ser ikun magħluq. Għalhekk nappellaw lil kulħadd għall koperazzjoni sħiħa biex ikollna l-inqas intoppi possibbli.

Infakkru wkoll li ħadd m’għandu jisma’ jew jagħti każ informazzjoni mhux uffiċjali.  L-informazzjoni tinħareġ biss minn sorsi uffiċjali tal-parroċċa ta’ San Ġiljan.  Min isib xi diffikulta’ għandu javviċina lill-kappillan Dun Claude Portelli.  

L-informazzjoni uffiċċjali titħabbar mill-kappillan waqt l-avviżi, tiġi pubblikata fil-website tal-parroċċa www.stjuliansparish.org, tiġi pubblikata fil-facebook page tal-parroċċa: Parroċċa San Ġiljan, fil-magazine Flimkien u fuq in-notice boards.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

About the author

Comments

Ikkummenta