AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Settembru 2017

 

  1. Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu (Late applications): Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2011, huma mħeġġa jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-15 ta’ Settembru. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).

 

  1. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.

 

  1. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 24 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw.

 

  1. Ġabra speċjali: Il-Weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.

 

About the author

Ikkummenta