Għaddej ix-Xogħol fuq iz-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali

Ikompli għaddej ix-xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan.  Fl-aħħar ġranet kompla jasal u twaħħlet parti oħra mill-poġġaman tad-dawra.  B’hekk issa jista’ jitkompla x-xogħol tal-madum kif jidher fir-ritratti hawn taħt.

Iz-zuntier issa kiber biċċa sew meta tqabblu ma’ kif kien qabel.  Zuntier aktar spazjuz, arjuż u komdu speċjalment fi żmien il-festa ta’ San Ġiljan.

Kif ġie z-zuntier issa huwa ideali wkoll biex isiru xi attivitajiet biswit il-knisja parrokkjali.

Iz-zuntier ser jagħti wkoll nifs ġdid lir-reffiegħa tal-vari peress li issa mhux bil-fors iridu jinżlu u jitilgħu it-taraġ tal-pont għal kull purċissjoni.

Insomma zuntier akbar li jġib miegħu għad ta’ sfidi u anke joffri ideat ġodda għal kull min irid jagħmel użu minnu.

 

 

 

About the author

Ikkummenta