AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30 ta’ Ġunju – 1 ta’ Lulju 2018

  1. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.

First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.

  1. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa minn nhar it-Tnejn.

Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office as from Monday.

  1. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Mary Rogers, John Portelli, Antoinette Zrinzo u Marie Anne Caruana.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

Prayers for our faithful departed: We pray for Mary Rogers, John Portelli, Antoinette Zrinzo and Marie Anne Caruana who entered eternal life during the month of June.  Eternal rest give unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta