• Inawgurazzjoni tal-Vara Titulari ta’ San Giljan: Nhar it-Tnejn/għada se ssir l-Inawgurazzjoni tal-Vara ta’ San Ġiljan fil-Knisja ta’ Lapsi. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tas-7pm se ssir Lapsi u tkun animata mis-St Julian’s Choral Group.  Wara l-quddiesa jkun hemm diskorsi dwar ir-restawr, preżentazzjoni u inawgurazzjoni tal-Vara. Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali filgħaxija.
 • Inauguration of the Titular Statue of St Julian: The Inauguration will be held at Lapsi Church on Monday/tomorrow.  Animated mass will be said at 7.00pm at Lapsi Church and followed by speeches regarding its restoration, a presentation and inauguration of the Statue.  No evening mass will be held at the Parish Church on the day.
 • Festa ta’ Santa Marija: Nhar L-Erbgħa niċċelebraw is-Solennita’ tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema – Festa Kmandata.  Il-ħin tal-quddies ikun fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am u 7.00pm. Lejliet il-Festa, it-Tnejn filgħaxija, il-quddiesa tas-7.00pm tkun il-Vġili ta’ din is-Solennita’ u tgħodd għall-obbligu tal-quddies ta’ din il-Festa.  
 • Feast of St Mary: On Wednesday we celebrate the feast of the Assumption of Our Lady and is a day of obligation. Mass times will be as follows: 8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am and 7.00pm.  Tomorrow evening, on the eve of the feast, the 7.00pm Mass is a Vigil Mass of this Solemnity and satisfies the obligation to attend Mass for this Feast.

Festa ta’ San Ġiljan:

 • Nhar is-Sibt, nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa tal-Festa. Fit-7.45pm ser ikun hemm quddiesa fil-Bajja ta’ Spinola.  Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.  Wara l-quddiesa se jkun hemm Lejla Maltija fl-istess bajja.
 • Nhar il-Ħadd, fil-Knisja Parrokkjali, ser tiġi organizzata quddiesa għall-familji. Mistiedna b’mod speċjali l-koppji li kienu żżewġu mill-festa tas-sena l-oħra sal-lum, koppji li għalqu 25 jew 50 sena miżżewġin.
 • Feast of St Julian:
  1. On Saturday, we commence celebrations with a Mass in Spinola Bay at 7.45pm. There will not be a Mass in the Parish Church at the same time. A Lejla Maltija will be held in Spinola Bay after the Mass.
  2. On Sunday there will be a Mass for families of the Parish. Those couples who were married in the parish 25 or 50 years ago are especially welcome.
 • Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Festa. Għaldaqstant tqegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali, il-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni.
 • Collection of food items: The Diaconia Commission is currently collecting food items for needy families in our Parish. All food items are to be placed in the baskets in the Parish Church, Lapsi Church and Kuncizzjoni Chapel. We thank you in advance for your help.
 • Ġabra speċjali: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tavża wkoll li għal dan iż-żmien hekk sabiħ u għażiż, kulħadd ikun jista’ jgawdi minn ikla. Għaldaqstant qed nirrikorru għall-ġenerożita’ tagħkom biex tgħinuna finanzjarjament biex dan ikun possibli. Kontribuzzjonijiet jintlaqgħu fl-Uffiċċju Parrokkjali. Nirringrazzjawkom bil-quddiem għall-għajnuna li dejjem tajtuna.
 • Special collection: The Diaconia Commission also appeals for your generosity during this special time of St Julian’s feast where all families can enjoy a good meal. Therefore a special appeal will be made for your generous help in order that it can feed the needy families within the Parish.  Any donation can be made at the Parish Office.  Thank you in advance for your kind help.
 • Jum l-Anzjani – quddiesa fil-ġimgħa tal-Festa: Dawk l-anzjani li għandhom bżonn it-trasport għall-quddiesa li ser issir nhar it-Tlieta 21 t’Awwissu fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi, mitluba jċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali biex jinfurmawna minn qabel.
 • Mass for the Elderly: Transport is available for the Mass for the Elderly being held on Tuesday 21st August at 6.30pm at Lapsi Church.  One can book transport by calling the parish office.

About the author

Ikkummenta