AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 25-26 t’Awwissu 2018

 1. Festa ta’ San Ġiljan, il-Ħadd 26 t’Awwissu :
 • Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
 • Fis-7.00pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġiljan.
 • Fil-11.00pm dħul tal-vara fil-knisja.
 • Sunday 26th, Feast of St Julian:
  • There will be Mass at 6.00pm in the Parish Church.
  • The procession with the statue of St Julian leaves the Parish Church at 7.00pm.
  • The statue returns to the Church by 11pm.
 1. L-Uffiċċju Parrokkjali: L-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq minn nhar it-Tnejn 27 t’Awwissu sa nhar il-Ħamis 30 t’Awwissu.
 • Parish Office: The Parish office will be closed between Monday 27th and Thursday 30th August.
 1. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar il-Ħamis. 
 • Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Friday.
 1. Ringrazzjament: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw xi affarijiet tal-ikel jew flus biex b’hekk setgħu jgħinu lil diversi familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna fi żmien il-Festa.
 • Thank you: The Diaconia Commission would like to thank all those who contributed food stuffs this month, a valuable contribution to those families in need, especially during the Feast.

 

Nawguraw il-Festa t-Tajba lil kulħadd – 

Happy feast to all

About the author

Ikkummenta