AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 t’Ottubru 2018

 

 • Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.
 • Coffee morning: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.

 

 • Solennità tal-Qaddisin kollha u l-Għid tal-Imwiet: Nhar l-Ħamis u l-Ġimgħa huma jiem li fihom wieħed għandu jipprova jieħu sehem fil-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal fost il-ġimgħa.
 • All Saints’ and all Souls’ Solemnity: One should try to hear Mass on Thursday and Friday being the feasts of All Saints and All Souls.  Mass times will be the same as during the week.

 

 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar/Quddiesa għall-mejtin tagħna: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, ikun hawn quddiesa għal dawk li mietu matul din is-sena fil-Parroċċa tagħna. Wara ssir adorazzjoni.
 • First Friday/Mass for the faithful departed: A special mass followed by an Adoration is to be held for those who passed away this year on Friday at 6.30pm.

 

 • Ġabra għall-Missjoni: Il-ġabra li saret matul il-weekend li għadda kienet ta’ €3,000.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.
 • Collection for the Missions: The collection held on Mission Sunday last week amounted to €3,000.  Thank you for your generosity.

 

 • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.
 • Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.

 

 • Ħin tax-Xitwa: Dan il-weekend indawru l-arloġġ siegħa lura u għalhekk il-quddiesa ta’ filgħaxija, kemm tal-Ħadd, kif ukoll ta’ matul il-ġimgħa tkun fis-6.30pm. Il-quddies tas-Sibt filgħaxija jibqa’ l-istess.
 • Winter Hours: This weekend we shall by turning back the clock by one hour, so as from today all evening masses will be at 6.30pm, except for Saturdays which remain unchanged.

About the author

Ikkummenta