AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Novembru 2018

 

  1. Griżma 2019: Nhar it-Tnejn se ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jagħmlu l-Griżma f’Ottubru li ġej fil-Knisja Parrokkjali fis-7.15pm.

 

  1. Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.

 

  1. Assemblea Djoċesana:  Monsinjur Arcisqof qed jistieden lil-lajci kollha mpenjati fil-Knisja għall-Assemblea Djocesana li ser issir nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, 22 u 23 ta’ Novembru fis-sala prinċipali tal-Katekumenju, l-Mosta.  Il-ħin tal-laqgħat ikunu bejn is-6.30 u d-9.00 ta’ filgħaxija. Matul dawn il-laqghat se jiġu diskussi d-dokumenti tas-Sinodu tal-Knisja f’Malta.

 

  1. Festa Kristu Re: Nhar il-Hadd 25 ta’ Novembru fil‑00pm, l‑Arċisqof jibda korteo minn fejn il‑monument ta’ Kristu Re, il‑Furjana, li jimxi lejn il‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fejn tingħad it‑talba tal‑għasar

 

  1. Bookings għal intenzjonijiet fil-quddies fl-2019: Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw xi quddiesa għas-sena d-dieħla għandhom jkellmu lil Fr Paul.

 

  1. Christmas Buffet Dinner. Qed norganizzaw Christmas Buffet Dinner nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru fit-8pm f’Gululu Restaurant b’risq il-parroċċa. Booking mill-uffiċċju parrokkjali jew mill-Book Centre.

 

  1. Xogħol fil-Knisja: Għada/Nhar it-Tnejn se jitkompla t-tieni fażi tax-xogħol fil-Knisja Parrokkjali. Dan ix-xogħol se jikkonsisti fit-tindif u konservazzjoni tal-Via Sagra kollha, xogħol ta’ tibjid u dawl fis-sagristija u jitwaħħlu l-fittings tad-dawl li fadal fin-naħa ta’ wara tal-Knisja. Ix-xogħol mistenni li jitlesta sal-aħħar tax-xahar.  B’hekk inkunu għalaqna l-proġett għall-Knisja Parrokkjali.  Nirringrazzjawkom tas-sapport kontinwu tagħkom anke dak finanzjarju li hu essenzjali biex jitħallsu l-ispejjeż kollha tal-Knisja tagħna.

 

 

 

About the author

Ikkummenta