AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 ta’ Novembru 2018

  • L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Fid-9.30am ħa jkollna quddiesa għat-tfal u tberik ta’ Girlandi.
  • 1st Sunday of Advent: On Sunday at 9.30am there will be a special Mass for children following by the blessing of the garlands.
  • Punzjetti għall-bejgħ: Fil-weekend tat-8-9 ta’ Diċembru se jkollna l-punzjetti għall-bejgħ.
  • Ponsiettias for sale: We shall be selling ponsiettias during the weekend of the 7th and 8th December.
  • Christmas Dinner. Qed norganizzaw Christmas Dinner nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru fit-8pm f’Gululu Restaurant b’risq il-parroċċa. Booking mill-uffiċċju parrokkjali jew mill-Book Centre.
  • Christmas Dinner: We will be having the Parish’s Christmas Dinner on Saturday 15th December at 8pm at Gululu Restaurant. Booking at the Parish office or book centre. 
  • Applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja Fil-ġimghat li ġejin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja f’Settembru 2019 mingħand dawk li huma impjegati fi skola tal-Knisja, għandhom ħuthom fi skola tal-Knisja u dawk li qegħdin fi skola tal-Knisja li ma tkomplix. Applikaniti oħra minn skejjel tal-Gvern u Indipendenti jkunu jistgħu japplikaw f’Jannar u Frar. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-istess skejjel tal-Knisja u minn fuq il-website tal-Kurja. 
  • Applications for Entry at Church Schools In the next few weeks applications will be recevied for entry of children at Chruch Schools in September 2019 from employees at Church Schools, those who have siblings attending Chruch Schools and those who attend Church Schools which do not have senior school. Applicants from State and Independent schools may apply in January and February. Further information may be obtained from Church Schools and the curia’s website.
  • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Mal-ħarġa tax-xahar ta’ Diċembru se jitqassam b’rigal il-kalendarju tal-Parroċċa għas-sena 2019.
  • Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.    The 2019 Parish calendar will be included as a gift from us.

About the author

Ikkummenta