AVVIŻI – Parish Notices -PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 ta’ Diċembru 2018

 • L-aħħar Jum tas-Sena: Għada/it-Tnejn ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għal din is-sena fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Wara jkun hemm il-Barka Sagramentali.
 • Feast of the Holy Family and the last day of the year: A Thanksgiving Mass will be said at 6.30pm tomorrow/this evening, followed by a Eucharistic blessing.
 • L-Ewwel Jum tas-Sena – Is-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla: Dakinhar il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd.
 • First Day of the Year – Solemnity of the Feast of Our Lady Mother of God:  All mass times will be the same as on Sunday.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa issir Quddiesa fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali u wara adorazzjoni.
 • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.
 • Epifanija tal-Mulej:  Nhar il-Ħadd hija l-Festa tal-Epifanija tal-Mulej.
 • Epiphany: Sunday marks the feast of the Epiphany of our Lord.
 • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar il-Ħamis. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.
 • Flimkien magazine:  Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Thursday.
 • Stedina għall-Miżżewġin Ġodda:  Nhar is-Sibt, 5 ta’ Jannar, fil-5.30pm  se ssir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt, mmexxija mill-Arċisqof għal dawk il-koppji kollha li żżewġu matul 2019.
 • Mass for newly married couples:  A mass is going to be held on Saturday 5th January at St John’s Co-Cathedral, led by the Archbishop with a special invitation for newly married couples.

About the author

Ikkummenta