AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15 – 16 ta’ Diċembru 2018

  • Purċissjoni tal-Milied: Nhar il-Ħamis fis-5.45pm ikun hawn id-dimostrazzjoni bil-Bambin li tibda’ mill-M.U.S.E.U.M. u tispiċċa fil-Knisja l-antika ta’ Lapsi.
  • Quddiesa tas-Sibt: Nhar is-Sibt filgħaxija ikun hawn il-quddiesa tas-6.30pm animata mis-St Julian’s Choral Group.
  • Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd fid-9.30am ikun hawn quddiesa għat-tfal u tberik tal-Bambini.
  • Servizz ta’ Qrar Lejlet il-Milied: Filgħodu se jsir servizz ta’ qrar mid-9.30am sal-12.00pm.
  • Quddies għal Lejlet il-Milied

                 Kappella tal-Kunċizzjoni:                   5.30pm   Quddiesa

                 Knisja ta’ Lapsi:                 8.30pm      Quddiesa bl-Ingliż

                 Knisja Parrokkjali:             6.30pm      Quddiesa tal-Vġili

                                                              11.00pm   Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

                                                                                 Priedka tat-tfal

                                                                                 Quddiesa ta’ nofsillejl

  • Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.
  • Mince Pies: Dal-weekend se jkollna mince pies għall-bejgħ.

About the author

Ikkummenta