AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Diċembru 2018

  1. Quddies għal Lejlet il-Milied

                 Kappella tal-Kunċizzjoni:                   5.30pm   Quddiesa

                 Knisja ta’ Lapsi:                 8.30pm      Quddiesa bl-Ingliż

                 Knisja Parrokkjali:             6.30pm      Quddiesa tal-Vġili

                                                              11.00pm   Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

                                                                                Priedka tat-tfal

                                                                                Quddiesa ta’ nofsillejl

  • Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am u 12.15pm.
  • Uffiċċju Parrokkjali:  Minn nhar it-Tnejn, l-Uffiċċju Parrokkjali ser ikun magħluq għal żmien il-Festi u jerġgħa jiftaħ il-Ħamis 3 ta’ Jannar.
  • Festa tal-Familja Mqaddsa: Nhar il-Ħadd fil-Knisja Parrokkjali, ser issir quddiesa speċjali għall-familji fid-9.30am.
  • L-aħħar Jum tas-Sena: Nhar it-Tnejn, ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għal din is-sena fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Wara jkun hemm il-Barka Sagramentali.
  • Grazzi:  Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew ikliet sħan dan il-Milied.
  • Awguri:  Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għall-Milied ħieni lil kulħadd.

About the author

Ikkummenta