AVVIŻI – PARISH NOTICES PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 ta’ Jannar 2019

 • Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 7 ta’ Jannar bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. 
 • Mother and Baby Club:  The Mother and Baby Club meetings will be resumed on Monday 7th January from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual. 
 • Ħarġa għall-Anzjani: Nhar it-Tlieta ser issir ħarġa għall-anzjani. Niltaqgħu fid-8.45am fi Pjazza Spinola.
 • Outing for the elderly: The monthly outing for the elderly will be held on Tuesday. We meet at 8.45am at Spinola.
 • Katekiżmu:  Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew bħas-soltu wara l-vaganzi tal-Milied.
 • Catechism:  Catechism classes will start again this week as usual after the Christmas holidays.
 • Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.
 • Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church.  Everyone is welcome to attend.
 • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 27 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.
 • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 27th January at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Henry Calleja, Gladys Critien, Christopher Pullicino u Angelo Micallef.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Henry Calleja, Gladys Critien, Christopher Pullicino and Angelo Micallef who entered eternal life during the month of December. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta