AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Jannar 2019

 • Servizz Ekumeniku Djoċesan: Se jsir Servizz Ekumeniku Djoċesan nhar Il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar fis-6.30pm fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta.  Se jippresiedi Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.  Inħeġġukom tattendu għas-Servizz.
 • Diocesan Ecumenical Service: A Diocesan Ecumenical Service will be held on Friday 25th January at 8.00pm at St Paul’s Shipwreck Church in Valletta.  It will be presided by Mons Archbishop Charles J. Scicluna.  Everyone is encouraged to attend.
 • Festa Liturġika ta’ San Ġiljan: 
 • Kunċert: Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar il-Banda San Ġiljan ser ittella Kunċert ta’ Mużika minn Vjenna ġewwa l-Każin Malti fil-Belt Valletta fit-8.00pm. Kulħadd huwa mistieden.
 • Quddiesa: Nhar is-Sibt 26 ta’ Jannar fis-6.30pm, ser issir quddiesa tal-Festa fil-Knisja Parrokkjali b’animazzjoni mis-St Julian’s Choral Group.
 • St Julian Liturgical Feast:
 • Concert: St Julian’s Band Club will be presenting a Musical Concert from Vienna at the Casino Maltese in Valletta at 8.00pm on Friday 25th January.

 

 • Mass: A mass will be held on Saturday 26th January at 6.30pm in the Parish Church on the occasion of St Julian’s Liturgical Feast. The mass will be animated by the St Julian’s Choral Group.
 • Quddiesa tat-tfal: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun bis-sehem tat-tfal, fejn issir il-vestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda.
 • Children’s Mass: On Sunday, 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend.
 • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 27 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja
 • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 27th January at 10.30am at Pope John Paul II hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.

About the author

Ikkummenta