Is-Sena 2019 u ċ-Ċentru Parrokkjali San Ġiljan

Is-sena 2019 li għadha kemm bdiet, jekk kollox jimxi kif inhu ippjanat, ser tkun sena oħra impenjattiva għall-parroċċa Ġiljaniża.  Ser tkun sena li matulha ser ikun inawgurat iċ-Ċentru Parrokkjali.

Is-sena 2017 kienet is-sena li ra l-bidu ta’ dan il-proġett permezz tat-twaqqieħ tat-taraġ l-antik u l-bini tal-kmamar u s-sala.  Kienet is-sena wkoll li rat taraġ ġdid li minn fuq il-pont jagħti aċċess għall-knisja.

Is-sena 2018 rajna żvilupp u tibdil radikali fuq iz-zuntier tal-knisja.  Zuntier akbar, isbaħ u aktar komdu.  Mis-sena msemmija, l-purċissjonijiet mhux bil-fors iridu jinżlu t-taraġ tal-pont iżda sar hemm aċċess dirett lejn il-parking area ta’ ħdejn il-Book Centre.

Is-sena 2019 x’ser iġġib magħha ? Din hija s-sena fejn iċ-ċentru għandu jiġi inawgurat u jibda’ jiffunzjona.  Diġa sar ħafna xogħol izda għad fadal xi jsir.  Ir-ritratti t’hawn taħt juru l-progress kbir li sar u x’jonqos isir.

Is-sena 2019 hija s-sena fejn ħolma oħra tal-kappillan Dun Claude Portelli ser issir  realta’.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

About the author

Ikkummenta