AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 23 – 24 ta’ Frar 2019

 

  • Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.
  • Coffee Morning: On Tuesday, a Coffee Morning will be held in aid of the Parish, in the hall by the Parish Church from 9.30am onwards.
  • Family Visits: Dil-ġimgħa, inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq Ivo Muscat Azzopardi u Garden Crescent, u nhar il-Ġimgħa nżuru Triq Forrest. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. 
  • Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Ivo Muscat Azzopardi Street and Garden Crescent on Thursday, and Forrest Street on Friday. The helpers will contact you for an appointment.
  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.
  • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm.
  • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa.
  • Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.

About the author

Ikkummenta