PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 2nd to 3rd February 2019

 

 • Laqgħa għall-Operaturi Pastorali: Se ssir laqgħa li fiha se jiġi diskuss ir-riżultat taċ-Ċensiment tal-Quddies fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II nhar it-Tnejn 4 ta’ Frar fis-7.00pm. Dawk kollha interessati mistiedna jattendu.
 • Meeting for Pastoral Operators: There is going to be a meeting for pastoral operators where the results of the recent census of Mass attendance will be discussed.  This will be held at Pope John Paul II Hall on Monday at 7pm.
 • Ħarġa għall-Anzjani: Nhar it-Tlieta ser issir ħarġa għall-anzjani. Niltaqgħu fit-8.30am fi Pjazza Spinola. 
 • Outing for the elderly: The monthly outing for the elderly will be held on Tuesday. We meet at 8.30am at Spinola or at ta’ Giorni near the College.
 • Family Visits: Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, nkomplu l-Family Visits fejn ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Mediterran u Triq Antonio Busuttil. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.
 •  Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Triq il-Mediterran and Triq Antonio Busuttil this week.  The helpers will contact you for an appointment.
 • Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.
 • Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.
 • Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Nhar il-Ħadd niċċelebraw is-Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl.
 • Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Sunday. 
 • The 11am Mass will also include a baptism.
 • Waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.
 • Applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja: Bdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet ta’ “applikanti oħra” minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb fuq il-website tal-Kurja thechurchinmalta.org.
 • Applications for Church schools: Applications from “other applicants” are being received from government and independent schools.  Refer to the Curia website churchinmalta.org for further information.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Maria Stella Mangion, Ester Musat, Emmanuel Grech, Victor Borg, Frances Muscat, Godfrey Cauchi, Olga Bonnici, Maria Vittoria Spiteri, Albert Grasso u Nazzarena Pace. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Maria Stella Mangion, Ester Musat, Emmanuel Grech, Victor Borg, Frances Muscat, Godfrey Cauchi, Olga Bonnici, Maria Vittoria Spiteri, Albert Grasso and Nazzarena Pace who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta