AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Marzu 2019

 1. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-ħarġa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu. Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla, fejn hi meqjuma l-istatwa devota ta’ Ġesu’ Redentur, u wara jkun hemm ikla Wied il-Għajn. Trasport jitlaq fl-10.15am minn Pjazza Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija. 
 1. Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq iż-Żebbuġ u nhar il-Ġimgħa se nżuru Triq Mons Debono, Triq l-Ambaxxati, Triq id-Durrajsa u parti minn Triq il-Barbaġann. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.
 1. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.
 1. Quddiesa tal-Kunċizzjoni tas-Sibt 16 ta’ Marzu filgħaxija m’hiex se ssir. 
 1. Jum San Patrizju: Mhux se jkun hemm quddies nhar il-Ħadd filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali imma jkun hemm quddiesa fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi. Dan qed isir minħabba l-istorbju kollu li se jkun hawn dakinhar fl-inħawi tal-Knisja u peress li t-toroq li jagħtu għal hawn se jkunu magħluqa. 
 1. Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Patri Martin Micallef. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
 1. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Ħbiberija meeting is to be held on Friday 15th March where a mass will be held at the Basilica of Our Lady of Victory, Senglea, where there is the venerated statue of Christ the Redeemer, followed by a meal in M’Scala.  Transport will leave at 10.15am from Spinola Square.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening.
 1. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  On Thursday, we shall be visiting homes in Olive Street, and on Friday we shall be visiting homes in Triq Mons Debono, Triq l-Ambaxxati, Triq id-Durrajsa and part of Triq il-Barbagann.  The helpers will contact you for an appointment.  We thank the helpers who helped out in the past weeks.
 1. Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend.
 1. Immaculate Conception Chapel: There is no Mass at the Immaculate Conception Chapel on Saturday 16th March.
 1. St Patrick’s Day: The Sunday evening Mass will not be held in the Parish Church but there will be an extra mass at 6.30pm at Lapsi Church due to the noise of the celebrations of St Patrick’s feast day, and the roads adjacent to the Parish Church will be closed. 
 1. Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Tuesday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Martin Micallef at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office.

About the author

Ikkummenta