AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 16 – 17 ta’ Marzu 2019

 • Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Tuesday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Martin Micallef at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office.

 

 • Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Fr Martin Micallef, Kapuccin. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Family Visits: The Family Visits will continue this week.  On Thursday, we shall be visiting homes in Triq il-Kuccard, and on Friday we shall be visiting the rest of the families in Triq il-Barbagann.  The helpers will contact you for an appointment.

 

 • Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Kuċċard, waqt li l-Ġimgħa se nżuru l-familji li joqgħodu l-parti l-oħra ta’ Triq il-Barbagann.
 • Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend.
 • Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.
 • Collection for the Seminary: This weekend there is going to be a special collection in aid of the Seminary.

 

 • Ġabra għas-Seminarju: Matul il-weekend li ġej se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju.
 • Books and statues of St Joseph: May we remind you that the bookshop has several books and other items relating to St Joseph available for sale.

 

 • Kotba u statwi ta’ San Ġużepp: Infakkrukom li għandna kotba u materjal ieħor dwar San Ġużepp għall-bejgħ fil-bookshop.
 • Animators: In order to improve our service to parishioners during the weekend, we are feeling the need for further helpers especially with respect to animation of the weekend masses. This includes the use of Powerpoint during mass, readers, as well as singers.   Please speak to us if you feel you can contribute to any of these services.

 

 • Animaturi: Qed inħossu l-bżonn li biex inkunu nistgħu nagħtu servizz aħjar fil-quddies matul il-weekend, għandna bżonn aktar għajnuna minnkom speċjalment fejn jidħol is-servizz tal-animazzjoni tal-quddies. Dan jinkludi minn ikun jista’ jagħmel il-Powerpoint waqt il-quddies, letturi, kif ukoll min hu interessat jgħin fil-kant waqt il-quddies.  Min jaħseb li jista’ joffri xi wieħed minn dawn l-għajnuniet, ikellmna.

About the author

Ikkummenta