AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Marzu 2019

 • Ħarġa għall-Anzjani: Nhar it-Tlieta ser issir ħarġa għall-anzjani. Niltaqgħu fid-8.45am fi Pjazza Spinola. Nitilgħu għall-quddiesa tad-9.00am fil-Knisja Parrokkjali u wara se titkompla l-ħarġa.
 • Outing for the elderly: The monthly outing for the elderly will be held on Tuesday. Transport leaves Spinola at 8.45am where we will go to the Parish Church for 9am Mass followed by an outing.
 • L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied.
 • Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence: After 6.30pm mass there will be the Adoration of the Cross in the Parish Church. There will also be the placing of the ashes during every Mass.
 • Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq it-Tamal u Triq l-Oleandru u l-Ġimgħa nżuru Triq il-Palm u Triq is-Sajjieda. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.

 

 • Family Visits: The Family Visits will continue this week.  On Thursday we shall be visiting homes in Triq it-Tamal and Triq l-Oleandru while on Friday we wil visit houses in Triq il-Palm and Triq is-Sajjieda.  The helpers will contact you for an appointment.
 • Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull nhar ta’ Ġimgħa waqt ir-Randan issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali fit-3.00

 

 • Divine Mercy Adoration: Every Friday during Lent, a Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church starting at 3.00pm. Everyone is welcome to attend.
 • Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

 

 • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Frar għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Arnold Struthers, Josephine Deguara, Francis Caruana, Raymond Caruana, William Rogers u Maria Assunta Arena. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Arnold Struthers, Josephine Deguara, Francis Caruana, Raymond Caruana, William Rogers and Maria Assunta Arena who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta