AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 23 – 24 ta’ Marzu 2019

 • L-Ewwel Qrara: Nhar it-Tlieta ser issir l-Ewwel Qrara għat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju. Din ser issir fil-Knisja Parrokkjali fil-5.15p.m.
 •  
 • First Confession: Children doing their First Holy Communion in June will be doing their first confession at the Parish Church on Tuesday at 5.15pm.
 • Family Visits: Inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq is-Seqer, Triq l-Ispanjulett, Triq il-Klarissi u parti minn Triq il-Qalb Imqaddsa, u l-Ġimgħa ser inżuru familji li joqogħdu ġewwa Sqaq is-Siġra. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.
 •  
 • Family Visits: We will continue the Family Visits this week.  On Thursday, we shall be visiting homes in Triq is-Seqer, Triq l-Ispanjulett, Triq il-Klarissi and parts of Triq il-Qalb Imqaddsa, while on Friday we will visit homes in Sqaq is-Sigra.  The helpers will contact you for an appointment.
 • Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.
 •  
 • Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm, a Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church. Everyone is welcome to attend.
 • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji bit-tfal fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am u tkun animata mit-tfal.
 •  
 • Family Mass: A Family Mass will be held at the Parish Church on Sunday at 9.30am. The mass will be animated by children.
 • Eżerċizzi tar-Randan: Nhar l-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa, mit-3 sal-5 t’April ser isir kors ta’ Eżerċizzi għal kulħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom sabiex tattendu.
 •  
 • Lenten Talks: Lenten talks for everyone will be held in the Parish Church on Wednesday, Thursday and Friday, 3rd to 5th April, after the 7.00pm Mass.
 • Pellegrinaġġ Penitenzjali: Nhar il-Ħadd 7 t’April, ser isir Pellegrinaġġ Penitenzjali għall-Mellieħa.  Din is-sena se nitilqu siegħa qabel,  fit-3.00am minn ħdejn il-Knisja ta’ Lapsi.  Il-biljetti għat-trasport lura jinxtraw mill-Book Centre.
 •  
 • Penitential Pilgrimage to Mellieha: This annual event will be held on Sunday 7th April, departing one hour earlier this year, at 3am from near Lapsi Church. Tickets for transport back to St Julian’s may be purchased from the Book Centre.
 • Ikla għall-familji fil-bżonn: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tavża li ser tqassam ikla misjura lill-familji fil-bżonn ġewwa l-Parroċċa. Għaldaqstant dawk kollha li jixtiequ jipparteċipaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali.
 •  
 • Ikla għall-familji fil-bżonn: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tavża li ser tqassam ikla misjura lill-familji fil-bżonn ġewwa l-Parroċċa. Għaldaqstant dawk kollha li jixtiequ jipparteċipaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Ħin tas-Sajf: Matul il-weekend li ġej, (l-aħħar weekend ta’ Marzu) jinbidel il-ħin għal dak tas-Sajf u għalhekk il-quddiesa tal-Ħadd li ġej filgħaxija u ta’ fost il-ġimgħa tkun fis-7.00pm.
 • Ħin tas-Sajf: Matul il-weekend li ġej, (l-aħħar weekend ta’ Marzu) jinbidel il-ħin għal dak tas-Sajf u għalhekk il-quddiesa tal-Ħadd li ġej filgħaxija u ta’ fost il-ġimgħa tkun fis-7.00pm.

About the author

Ikkummenta