PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 27th to 28th April 2019

 

 • Family Visits: Din il-ġimgħa jitkomplu il-Family Visits. Matul din il-ġimgħa se nżuru l-familji li joqogħdu Triq il-Knisja, Triq Elija Zammit, Triq Ball u Triq Spinola.  Il-helpers jiġu javżawkom xi ġranet qabel u jagħtukom appuntament.  Il-programm kollu jinsab ukoll fil-Flimkien.
 • Family visits: This week will be visiting homes in Triq il-Knisja, Triq Elija Zammit, Triq Ball and Triq Spinola. The helpers will contact you for an appointment.  The full programme is in the Flimkien magazine.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at Kuncizzjoni in front of the Blessed Sacrament from 9pm onwards.
 • Katekiżmu: Minn din il-ġimgħa jerġa’ jibda l-katekiżmu wara l-vaganzi tal-Għid skont il-ġranet tal-katekiżmu.  Il-klassijiet tal-katekiżmu se jibdew jiltaqgħu fiċ-Ċentru Parrokkjali l-ġdid.  Importanti li wieħed isegwi l-emails li ntbagħtu.
 • Catechism: Catechism classes will resume this week after the
  Easter holidays.  The classes are going to start meeting in the new Parish Centre.  Please follow the emails that are being sent out.
 • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2013, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali mis-6 ta’ Mejju sas-6 ta’ Ġunju. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).
 • Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2013, can collect their application from the Parish Office from the 6th May until 6th June. (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)
 • Laqgħa – Katekiżmu: Se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina nhar il-Hamis 2 ta’ Mejju fis-Sala Papa Gwanni Pawlu II fis-7.00pm.
 • Catechism Meeting: This Thursday 2nd May a meeting will be held for all parents of children who are going to do their First Holy Communion. The meeting will be held at 7.00pm at the Pope John Paul ll Hall.
 • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa minn nhar it-Tnejn.
 • Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Monday.
 • Kunċert: Nhar is-Sibt 4 ta’ Mejju fit-8.30pm, se ssir preżentazzjoni fuq il-proġett ta’ restawr u konservazzjoni li qiegħed isir fuq sett ta’ pitturi li jirraffiguraw l-erba’ Evangelisti fil-Knisja ta’ Lapsi waqt kunċert imtella’ mill-University of Malta Junior College Ensemble bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali.  Kulħadd mistieden.
 • Concert: A presentation on the restration project being done on the paintings of the four Evangelists in Lapsi Church will be held on Saturday 4th May at 8.30pm during a concert by the University of Malta Junior College Ensemble, with the collaboration of the Local Council.  Everyone is invited.
 • Laqgħa mill-Qrib: Nhar il-Ħadd 26 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-Laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fis-sitt xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th May at 10.30am at Pope John Paul II Hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.

About the author

Ikkummenta