PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 13th to 14th April 2019

 

 • Via Sagra: Nhar it-Tnejn ser issir Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali. Nibdew fis-7.30
 • Via Sacra: On Monday a Via Sacra will be held at 7.30pm in the Parish Church.
 • Via Sagra Djoċesana: Nhar l-Erbgħa ser issir Via Sagra Djoċesana fis-7.00pm immexxija minn Monsinjur Arċisqof. Il-Via Sagra tibda mill-istatwa ta’ Kristu Re sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.
 • Diocesan Via Sacra: On Wednesday a Via Sacra will be led by the Archbishop at 7.00pm. The Via Sacra will start from the statue of Christ the King and will end at St John’s Co Cathedral in Valletta.
 • Ħamis ix-Xirka: –     Filgħodu ma jsirx quddies;
 • Ikun hemm quddiesa fid-9.00am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann immexxija minn Mons. Arċisqof;
 • Fil-5.30pm issir quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi u fil-Kappella tal-Kunċizzjoni;
 • Fis-7.00pm issir quddiesa u l-ħasil tar-riġlejn;
 • –     Ħin għal-Viżti;
 • –     Mill-10.00pm sal-11.00pm, issir adorazzjoni organiżżata.
 • Maundy Thursday: – Mass is not celebrated in the morning;
 • 9.00am: mass at St John’s Co Cathedral by the Archbishop;
 • 5.30pm: mass at Lapsi Church and the Chapel of the Immaculate Conception;
 • 7.00pm: mass & washing of the feet in the Parish Church;
 • Time for the seven visits;
 • 1000pm to 11.00pm: organised adoration in the Parish Church.
 • Il-Ġimgħa l-Kbira:        Jum ta’ Sawm u Astinenza
 • –      Il-Knisja tiftaħ mis-7.30am sa’ nofsinhar għall-viżti;
 • –      Fit-3.00pm issir il-funzjoni bil-Qari tal-Passjoni, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.
 • Good Friday: – Day of Fasting and Abstinence
 • – The Parish Church opens at 7.30am to noon for the visits.
 • At 3.00pm: Good Friday function, reading of the Passion, Adoration of the Cross and Communion.
 • Sibt il-Għid:           –     Filgħodu ma jsirx quddies;
 •                               –     Fit-8.00pm tibda iċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid.
 • Easter Vigil: – Mass is not celebrated in the morning.
 • At 8.00pm: Celebration of the Easter Vigil
 • L-Għid il-Kbir: Wara l-quddiesa tad-9.30am jitbierku u jitqassmu l-figolli lit-tfal fuq iz-zuntier tal-Knisja.
 • Easter Sunday: After 9.30am mass, figolli will be blessed and given out to the children on the Church parvis.
 • Bejgħ ta’ figolli: Dan il-weekend għandna figolli home-made għall-bejgħ ħdejn il-Knisja Parrokkjali.
 • Sale of figolli: We will be having home made figolli for sale this weekend in aid of the Parish.

About the author

Ikkummenta