AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 25th to 26th May 2019

 

  • Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-6.15pm, se jsir talb bir-Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija fi Triq il-Mensija (in-naħa ta’ ġewwa).
  • Rosary for the month of May: A Rosary will be recited by the Legion of Mary in Mensija Road at 6.15pm on Monday on the inner side.

 

  • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa minn nhar it-Tnejn.
  • Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office as from Monday.

 

  • Ċelebrazzjoni Marjana: Nhar il-Ħamis fil-5.15pm it-tfal kollha tal-katekiżmu, flimkien mal-ġenituri, jiltaqgħu fil-Knisja Parrokkjali għall-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Sidtna Marija mit-tfal.
  • Marian Celebration: All children attending Catechism together with their parents are meeting at the Parish Church on Thursday at 5.15pm for the crowning of Our Lady by the children.

 

  • Pellegrinaġġ Marjan: Nhar Il-Ġimgħa fis-7.30pm il-Leġjun ta’ Marija ser torganiżża Pellegrinaġġ Marjan mill-Knisja Parrokkjali sal-Knisja tal-Kunċizzjoni.  Kulħadd hu mistieden.
  • Marian Pilgrimage: The Legion of Mary is organising a pilgrimage on Friday at 7.30pm which will go from the Parish Church up to Kuncizzjoni. Everyone is invited.

 

  • Ġabra: Il-ġabra li saret il-weekend li għadda għall-Karita’ kienet ta’ €1,000.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.
  • Collection: The collection for charity last week amounted to €1,000.  Thank you for your generosity.

About the author

Ikkummenta